Tillsyn äldreboenden

Lever Karlstads kommun upp till sin löften om en god och värdig vård? Och hur efterlevs kommunens service- och värdighetsgarantier?  I rapporten “Vård av god kvalitet” har Karlstadpartiet granskat tio års tillsynsrapporter från alla Karlstad kommuns äldreboenden, åren 2013-2020. Rapporten, som visar på stora och omfattande brister, släpps inom kort. Men redan nu kan du läsa de 57 tillsynsrapporterna samt kommunens egna styrdokument på länkarna nedan.

IVOS RAPPORT i augusti 2022
”Kommunerna missköter vården på äldreboenden” Debattartikel från IVO i DN 26:8 2022

KARLSTADPARTIETS KARTLÄGGNING sep 2022
Vård av god kvalitet? 
En studie av tio års tillsynsrapporter från alla Karlstad kommuns äldreboenden. KPL sep 2022. (publiceras inom kort)

NATIONELL STYRNING av äldreomsorgen
Socialtjänstlagen SoL
Hälso och sjukvårdslagen
LSS
En nationell värdegrund för äldreomsorgen

LOKALA STYRDOKUMENT Karlstads kommun
Kvalitetsmanual Ledning och styrning för vård- och omsorgsnämnden 2020 Karlstads kommun
Äldreomsorgens nationella värdegrund 2013 Karlstads kommun
Service- och värdighetsgarantier Karlstads kommun
Bedömningsunderlag tillsyn SoL och LSS

TILLSYNSRAPPORTER 2013-2021 sorterade per boende och år
Alla tillsynsrapporter 2013-2021 zip-fil
Brattska 2013 Rapport
Brattska 2013 Åtgärdsplan
Brattska 2017 Komplettering och förtydligande åtgärdsplan
Brattska 2017 Tillsyn
Fryken 2015 Tillsynsrapport
Fryken 2015 Återkoppling efter inkommen åtgärdsplan
Fryken 2018 Rapport dietist
Fryken 2018 Rapport
Fryken 2018 Åtgärdsplan
Granberga 2014 Rapport
Granberga 2014 Uppföljning
Granberga 2014 Åtgärdsplan
Granberga 2017 Åtgärdsplan komplettering
Granberga 2017 Tillsyn
Granberga 2017 Åtgärdsplan
Granberga 2019 Uppföljning tillsyn social journal
Gruvan 2018 Uppföljning
Gunnern 2014 Rapport
Gunnern 2014 Åtgärdsplan
Gunnern 2018 Rapport
Gunnern 2018 Rapport dietist
Gunnern 2018 Åtgärdsplan tillsyn
Gunnern 2019 Åtgärdsplan
Hagaborg 2016 Rapport
Hagaborg 2016 Åtgärdsplan
Hagaborg 2017 Uppföljning social dokumentation
Hagaborg 2019 Rapport tillsyn
Hagaborg 2019 Rapport dietist
Hagaborg 2019 Åtgärdsplan
Kronogården 2014 Rapport
Kronogården 2014 Åtgärdsplan
Kronogården 2018 Rapport
Kronogården 2020 Rapport
Källan 2013 Rapport
Källan 2013 Åtgärder
Källan 2015 Åtgärdsplan
Källan 2015 Grp bo Tillsynsrapport
Källan 2017 Tillsyn
Källan 2017 Tjänsteanteckning ang åtgärdsplan
Källan 2020 Rapport tillsyn
Källan 2020 Uppföljning tillsyn social dokumentation
Källan 2020 Åtgärdsplan till tillsyn 200710
Oskarslund 1 2017 Tillsyn dietist
Oskarslund 1 2017 Tillsyn
Oskarslund 2 2018 Rapport
Oskarslund 2 2018 Åtgärdsplan
Oskarslund 2 2020 Uppföljning
Oskarslund 3 2017 Tillsyn
Oskarslund 3 2020 Uppföljning
Pelargården 2013 Rapport
Pelargården 2016 Rapport
Pelargården 2017 Åtgärdsplan
Pelargården 2020 Rapport dietist
Resurscentrum 2015 Rapport
Resurscentrum 2015 Åtgärdsplan
Resurscentrum 2017 Tillsyn
Resurscentrum 2017 Åtgärdsplan
Ruds servicehus 2014 Rapport
Stagnellska 2015 Åtgärder
Stagnellska 2015 Rapport
Stjärnhuset 2014 Rapport
Stjärnhuset 2017 Uppföljning social dokumentation
Stjärnhuset 2017 Uppföljning
Våxnäs 2013 Rapport
Våxnäs 2013 Åtgärdsplan
Våxnäs 2016 Sammanställning kundintervjuer
Våxnäs 2016 Tjänsteanteckning åtgärdsplan
Våxnäs 2016 vårdboende Rapport
Våxnäs 2016 Åtgärdsplan
Våxnäs 2017 Uppföljning
Vänerviken 2015 Rapport oanmält
Vänerviken 2016 Rapport
Vänerviken 2015 Åtgärdsplan
Vänerviken 2016 Tjänsteanteckning åtgärdsplan
Vänerviken 2016 Uppföljning åtgärder
Vänerviken 2016 Vårdboende Åtgärder efter Tillsyn
Vänerviken 2019 Rapport dietist
Vänerviken 2019 Rapport oanmäld
Zakrisdal 2013 Rapport
Zakrisdal 2016 Rapport
Zakrisdal 2016 Tillsyn livsmedelshygien och måltid
Zakrisdal 2016 Åtgärdsplan måltider och livsmedelshygien
Zakrisdal 2016 Åtgärdsplan
Zakrisdal 2019 Rapport dietist
Zakrisdal 2019 Rapport oanmäld
Zakrisdal 2019 Åtgärdsplan