Kommunfullmäktigegruppen

Nedan hittar du Karlstadpartiets representanter i Karlstads kommunfullmäktige.

1. Peter Sörensen

Ordinarie ledamot, gruppledare

2. Eva-Britt Johansson

Ersättare

3. Magnus Johansson

Ersättare