Vår politik

“Vi förenas i en bergfast längtan efter en annan
politisk värdegrund och färdriktning.”

Karlstadpartiet Livskvalitet föddes i mars 2018 som en del av den medborgerliga reaktionen mot kommunens planer på att kommersialisera och inhägna delar av det kommunala friluftsområdet Skutberget. Frågan kom för många att bli droppen som fick bägaren att rinna över av längtan efter en ny färdriktning i den lokala politiken. Vi har därför tillsammans bildat Karlstadpartiet Livskvalitet för att erbjuda ett nytt alternativ till de gamla etablerade partierna.

Karlstadpartiet Livskvalitet vill verka för en politisk förändring i frågor som spänner över hela det kommunalpolitiska spektrat. Från hur vi bygger staden, hur vi hanterar grönområden, i frågor som rör miljö- och hållbarhet, hälsa och friskvård och hur vi förvaltar våra gemensamma resurser. Till frågor som handlar om hur vi styr och följer upp verksamheten, hur vi ser till att svensk lag efterlevs och hur politiken interagerar med medborgarna. Om delaktighet, transparens och bemötande. Det politiska innehållet och färdriktningen formar vi tillsammans under resans gång.