Kalendarium

2023

Augusti
On 2/8 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 9/8 kl 18.00 Arbetsmöte nr 6: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 16/8 kl 18.00 Arbetsmöte nr 7: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 17/8 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
Ti 22/8 kl 14.00 Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadshuset, Karlstad
On 23/8 kl 18.00 Arbetsmöte nr 8: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 30/8 kl 18.00 Arbetsmöte nr 9: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

September
On 6/9 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 13/9 kl 18.00 Arbetsmöte nr 10: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 14/9 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
Ti 19/9 kl 14.00 Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadshuset, Karlstad
On 20/9 kl 18.00 Arbetsmöte nr 11: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
Sö 24/9 kl 11.00 Medlemsträff på Skutberget. Läs mer.
On 27/9 kl 18.00 Arbetsmöte nr 12: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

Oktober
On 4/10 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 11/10 kl 18.00 Arbetsmöte nr 13: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 12/10 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
Ti 17/10 kl 14.00 Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadshuset, Karlstad
On 18/10 kl 18.00 Arbetsmöte nr 14: Granskning av äldrevården. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

November
On 1/11 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 9/11 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
Ti 14/11 kl 14.00 Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadshuset, Karlstad
On 29/11 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

December
To 7/12 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
Ti 12/12 kl 14.00 Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadshuset, Karlstad

*Partiets styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att sitta med och lyssna på. Deltagande måste föranmälas till partiets sekreterare  Maj Hellberg på 070-923 65 55