Kalendarium våren 2019

Jan 
On 16/1 kl 18-20 Arbetsgruppsmöte Miljö & Hållbarhet, Stadsmiljö
Fr 18/1 kl 18 Styrelsemöte
On 23/1 kl 17-18 Arbetsgruppsmöte Vård & omsorg. Kl 18-20 Rådsmöte
On 30/1 kl 17.30 KP Mingel på Bishops Arms
To 31/1 Kommunfullmäktige kl 18

Feb
Fre 1/2 kl 17-19 Styrelsemöte
On 6/2 kl 18-19 Styrelsemöte 19-20 Arbetsgruppsmöte Skutberget, Trivselgrupp, Medlemskommunikation
Ti 12/2 kl 15.00 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadshuset. Öppet för allmänheten.
On 13/2 kl 12.00-13.30 Resecentrum. En presentation. På Stadsbyggnadshuset i Inre hamn.
On 13/2 kl 17-18 Arbetsgruppsmöte Verksamhetsberättelse. Kl 18.00-19.30 Rådsmöte. Kl 19.30-20.30 Styrelsemöte
To 14/2 kl 08.30-10.30 Visning av fastigheterna på Skutberget del 1. Samling vid MC.
Ti 19/2 kl 18.00-19.30 Arbetsgruppsmöte Verksamhetsberättelse
On 20/2 kl 18.00-19.30 Styrelsemöte. kl 19.45-20.30 Arbetsgruppsmöte Miljö & Hållbarhet, Stadsmiljö
To 21/2 Kommunfullmäktige
Fr 22/2 kl 13-15 Visning av fastigheterna på Skutberget del 2. Samling vid MC.
Ti 26/2 kl 16.30-18.00 Arbetsgruppsmöte Verksamhetsberättelse. kl 18-19 Styrelse Arbetsmöte
On 27/2 kl 17.30 KP Mingel på Bishops Arms

Mars
On 6/3 kl 18-20 Styrelsemöte
Ti 12/3 kl 15.00 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadshuset. Öppet för allmänheten.
On 13/3 kl 18-20 Arbetsgruppsmöte Miljö & Hållbarhet, Stadsmiljö
On 20/3 kl 17-18 Arbetsgruppsmöte Vård & Omsorg. Kl 18-20 Rådsmöte
To 21/3 kl 15-17 Visning av fastigheterna på Skutberget del 2. Samling vid MC.
On 27/3 kl 18-20 Årsmöte på Sundsta Herrgård med efterföljande mingel
To 28/3 Kommunfullmäktige

April 
On 3/4 kl 13.00-14.30 Vad är Visit Värmland? Föredrag. kl 17-18 Arbetsmöte styrelsen kl 18-19 Politiskt arbetsmöte
On 10/4 Kl 10.30–11.30 Vad är Business Värmland? Välkommen på föredrag.
Må 15/4 kl 15.00 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadshuset. Öppet för allmänheten.
On 17/4 kl 18-19 Styrelsemöte 19-20 Politiskt arbetsmöte
On 24/4 kl 17.30 KP Mingel på Bishops Arms

Maj 
On 1/5 kl 18-20 Rådsmöte / politiskt arbetsmöte
On 7/5 kl 18-20 Politiskt arbetsmöte
To 9/5 Kommunfullmäktige
On 15/5 kl 18 Extra årsmöte
Ti 21/5 kl 15.00 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadshuset. Öppet för allmänheten.
On 22/5 Politiskt arbetsmöte
On 29/5 kl 17.30 KP Politikprat & Mingel på Studieförbundet Bilda, Drottninggatan 40

Juni
On 5/6 kl 18-20 Politiskt arbetsmöte
On 12/6 kl 18-20 Rådsmöte
Ti 18/6 Kommunfullmäktige start 09.00 Budget

På politiska arbetsmöten diskuteras aktuella politiska frågor. Rådsmöten är politiska arbetsmöten med särskilt fokus på frågor som kommer upp på kommande kommunfullmäktigemöte. Rådsmöten och politiska arbetsmöten är öppna för alla medlemmar. Alla möten äger, om inget annat särskilt anges, rum i studieförbundet Bildas lokaler på Drottninggatan 40 i Karlstad. Schemat fylls på med ytterligare aktiviteter efter hand. Gör till en vana att alltid dubbelkolla schemat på hemsidan efter eventuella sista-minuten-ändringar. Vi ses 🙂