Kalendarium

VÅREN 2024

JANUARI
On 10/1 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 18/1 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

FEBRUARI
On 7/2 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 14/2 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
On 20/2 kl 18.00 Medlemsmöte. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 27/2 kl 18.00 Medlemsmöte. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

MARS
On 6/3 kl 18.00 Arbetsmöte. Styrelsen. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 20/3 kl 18.30 Karlstadpartiets Årsmöte.
NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 27/3 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

APRIL
On 17/4 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
Ti 23/4 kl 14.00 Arbetsmöte för styrelsen. Strand.
To 25/4 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

MAJ
On 7/5 kl 18-20 Medlemsmöte. Peter Sörensen kommenterar/diskuterar kring aktuella politiska frågor. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
Må 13/5 kl 18.00 Styrelsemöte*.
Strand.
To 23/5 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

JUNI
On 5/6 kl 18-20 Medlemsmöte. Peter Sörensen kommenterar/diskuterar kring aktuella politiska frågor. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 12/6 kl 18.00 Styrelsemöte*.
NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
Ti 18/6 kl 09.00 Kommunfullmäktige (budget). Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

HALVÅRS- OCH ÅRSMÖTE
Sö 8/9 kl 11.00 Karlstadpartiets Halvårsmöte
On 19/3 2025 kl 18.00 Karlstadpartiets årsmöte, NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

*Partiets styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att sitta med och lyssna på.