Kalendarium

Våren 2024

Januari
On 10/1 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 18/1 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

Februari
On 7/2 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 14/2 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad
On 20/2 kl 18.00 Medlemsmöte. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 27/2 kl 18.00 Medlemsmöte. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad

Mars
On 20/3 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
On 27/3 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

April
On 17/4 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 25/4 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

Maj
On 15/5 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
To 23/5 kl 18.00 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

Juni
On 12/6 kl 18.00 Styrelsemöte*. NBV, Nygatan 13 i Haga i Karlstad
Ti 18/6 kl 09.00 Kommunfullmäktige (budget). Sessionssalen, Stadsbiblioteket, Karlstad

*Partiets styrelsemöten är öppna för alla medlemmar att sitta med och lyssna på. Deltagande måste dock föranmälas till partiets sekreterare Maj Hellberg på 070-923 65 55