Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse. Kenneth Jansson, ordförande. Göran Johansson, vice ordförande och styrelsens talesperson. Maj Hellberg, sekreterare. Jeanette Chiron, kassör. Peter Sörensen och Eva-Britt Johansson, ledamöter och politiska talespersoner.  I valberedningen sitter Leif Hultman och Hans-Olof Åström. Och revisor är Carin Månsson.