Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse. Gudridur Olafsdottir, vice ordförande. Peter Sörensen, kassör. Maj Hellberg, sekreterare. Övriga ledamöter: Göran Johansson, Irene Englund, Lizz Ådén och Jeanette Chiron. I valberedningen sitter Kenneth Jansson och Leif Hultman. Och utsedd revisor är Carin Månsson. Posten som ordförande är vakant och tillsätts på årsmötet den 27/3 2019.