Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse 2022. Ordförande: Hans Nordström. Övriga ledamöter. Maj Hellberg, sekreterare. Pär Eklund, kassör. Li Bajnoci och Peter Sörensen. Suppleanter. Anki Hörnlund, Eva-britt Johansson och Magnus Johansson. Revisorer. Revisor är Kenneth Johansson och revisorsuppleant är Mats Kästel. Valberedning. Lotta Tammi Bokhult och Sven Hertzberg