Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse, vald av årsmötet den 27 mars 2019. Kenneth Jansson, ordförande. Göran Johansson, vice ordförande och styrelsens talesperson. Maj Hellberg, sekreterare. Jeanette Chiron, kassör. Peter Sörensen, ledamot och politisk talesperson.  I valberedningen sitter Leif Hultman och Hans-Olof Åström. Och utsedd revisor är Carin Månsson.