Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse. Pär Eklund, ordförande. Göran Johansson, vice ordförande, kassör och styrelsens talesperson. Maj Hellberg, sekreterare. Grethe Sörensen, ledamot. och Peter Sörensen, ledamot. Suppleanter är Susanne Mellqvist,  Johan Miller och Annica Löfdal Hultman. Eva-Britt Johansson, partiets kvinnliga talesperson är adjungerad i styrelsen.  I valberedningen är båda platserna för närvarande vakanta och kommer inom kort att utses av styrelsen. Revisorer är Stefan Bjuréus och Kenneth Jansson.