Styrelse, valberedning och revisor

Kjell-Arne Kolthoff, ny ordförande för Karlstadpartiet verksamhetsåret 2024.

Det här är Karlstadpartiets styrelse 2024. Ordförande: Kjell-Arne Kolthoff. Övriga ledamöter. Pär Eklund, Peter Sörensen och en plats tills vidare vakant. Suppleanter. Maj Hellberg, Marianne Lygnersjö och Anki Hörnlund. Revisorer: Revisor är Agneta Karlsson och revisorsuppleant är Torgny Forsell. Valberedning. Sven Hertzberg och Ulf Norman (ordinarie). Holger Bergqvist (suppleant).

Kontakt:
Ordförande Kjell-Arne Kolthoff, ordforande@karlstadpartiet.se eller 0730-84 66 33
Valberedning Sven Hertzberg, 070-538 23 95