Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse 2022. Ordförande: Hans Nordström. Övriga ledamöter. Maj Hellberg, sekreterare. Pär Eklund, kassör. Peter Sörensen. Suppleanter. Anki Hörnlund, Eva-britt Johansson och Magnus Johansson. Revisorer. Revisor är Kenneth Johansson och revisorsuppleant är Mats Kästel. Valberedning. Sven Hertzberg (ordinarie), Holger Bergqvist (suppleant)

Kontakt:
Ordförande Hans Nordström, hans@karlstadpartiet.se eller 070-290 39 80
Valberedning Sven Hertzberg, 070-538 23 95