Styrelse, valberedning och revisor

 

Pär Eklund, styrelseordförande för Karlstadpartiet


Det här är Karlstadpartiets styrelse.
Pär Eklund, ordförande. Göran Johansson, vice ordförande, kassör och styrelsens talesperson. Maj Hellberg, sekreterare. Övriga ledamöter är Grethe Sörensen, Li Bajnoci och Peter Sörensen. Suppleanter är Susanne Mellqvist, Eva-Britt Johansson och Jane Ullfeldt.  I valberedningen är båda platserna för närvarande vakanta och kommer inom kort att utses av styrelsen. Revisorer är Stefan Bjuréus och Kenneth Jansson.