Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse 2023. Ordförande: Hans Nordström. Övriga ledamöter. Martin Jansson, vice ordförande. Maj Hellberg, sekreterare. Pär Eklund, kassör. Peter Sörensen. Suppleanter. Anki Hörnlund och Eva-britt Johansson. Revisorer. Revisor är Erland Josteus och revisorsuppleant är Torgny Forsell. Valberedning. Sven Hertzberg (ordinarie), Holger Bergqvist (suppleant)

Kontakt:
Ordförande Hans Nordström, hans@karlstadpartiet.se eller 070-290 39 80
Valberedning Sven Hertzberg, 070-538 23 95