Styrelse, valberedning och revisor

Det här är Karlstadpartiets styrelse. Pär Eklund, ordförande. Göran Johansson, vice ordförande, kassör och styrelsens talesperson. Maj Hellberg, sekreterare. Grethe Sörensen, ledamot. Eva-Britt Johansson och Peter Sörensen, ledamöter och politiska talespersoner. Suppleanter är Susanne Mellqvist,  Johan Miller och Annica Löfdal Hultman.  I valberedningen är båda platserna vakanta och kommer att utses av styrelsen. Revisor är Carin Månsson.