Stöd Karlstadpartiets arbete med en gåva

Politiskt förändringsarbete kräver beslutsamhet och uthållighet, det tar tid och kostar pengar. Och då Karlstadpartiets ekonomiska ramar i dagsläget är mycket begränsade är alla bidrag till vårt arbete, stora som små, därför varmt välkomna. Mer pengar betyder utökade möjligheter för oss att bedriva vårt politiska påverkansarbete.

Du kan antingen betala ett engångsbelopp när du har lust, eller bli månadsgivare och betala ett fast belopp varje månad, ungefär som en prenumeration.

En ENGÅNGSINBETALNING gör du antingen via swish till 123 264 4052  eller via bankgiro till bg 612-6478.

Vill du bli MÅNADSGIVARE så kontakta vår ekonomiansvarie Pär Eklund via mail.

Stort tack för ditt bidrag. Tillsammans verkar vi för ett grönare, skönare, rättssäkrare och hållbarare Karlstad.