Engagera dig

Politik formas i möten mellan människor. Oftast med glada miner.

Karlstadpartiet Livskvalitet är en nystartad politisk gräsrotsrörelse med fokus på vår närmiljö, där i princip alla är politiska nybörjare. Det ger oss ett utifrånperspektiv som vi ser som en styrka. Men det innebär också att vi har mycket att lära om hur den politiska världen fungerar. För oss i Karlstadpartiet Livskvalitet är onsdagarna våra mötes- och arbetskvällar. Då träffas vi och pratar om vilken politik vi vill driva och hur vi vill utveckla vårt parti. Samt hur vi praktiskt ska göra för att lyckas med det.

Studieförbundet Bilda. Stora mötesrummet.

Arbetsmötena äger, precis som våra råds- och styrelsemöten, rum hos studieförbundet Bilda på Drottningatan 40 i Karlstad. Vi ser på våra möten som tillfällen för förkovran och lärande. Och på den resan är Bilda ett värdefullt stöd för oss. Ett lämpligt sätt att börja för dig som funderar på att engagera dig i Karlstadpartiet är att besöka ett av dessa möten. Vi bjuder på fika. Varmt välkomna, ni som har lust.

En komplett lista över våra arbetsmöten våren 2019 hittar du här – https://www.karlstadpartiet.se/kalendarium/

Studieförbundet Bilda. Lilla mötesrummet.

 

Studieförbundet Bilda. Plats också för personliga möten.