Det här är Karlstadpartiet Livskvalitet


Missnöjes- eller enfrågeparti?

Som de flesta nya partier så har också Karlstadpartiet Livskvalitet fötts ur ett utbrett missnöje med ett befintligt politiskt styre och en politisk färdriktning. Och som i så många fall när nya partier bildats så var det också för Karlstadpartiet en tydlig fråga som kom att bli avgörande för partiets födelse. Nämligen idén att göra en inhägnad avgiftsbelagd Muminpark av delar av det kommunala friluftsområdet Skutberget.

Karlstadpartiet stannar dock varken vid att formulera sin politik i form av en missnöjesyttring eller i begränsningen till en enda isolerad fråga. Karlstadpartiet drivs istället av en genuin längtan av att få se och medverka till en ny politisk färdriktning på områden som spänner över hela det kommunalpolitiska spektrat.

Att som Karlstadpartiet födas under ett valår, med bara några månader kvar till valet, har förvisso sina förtjänster för möjligheterna att få upp själva Skutbergsfrågan på den politiska agendan men också sina partipolitiska utmaningar när det gäller att på så kort tid formulera ett bredare partiprogram.

Vilka är vi?

Karlstadpartiets medlemmar kommer från många olika partier. Vi är besvikna på hur våra gamla partier agerat, eller i somliga fall inte agerat, i Skutbergsfrågan. För oss har såväl själva iden som politikernas agerande kring den blivit droppen som fått bägaren att rinna över hos oss och väckt en längtan efter en ny färdriktning i den lokala politiken. I synen på hur vi bygger staden, hur vi hanterar grönområden, i frågor som rör miljö- och hållbarhet, hälsa och friskvård och hur vi förvaltar våra gemensamma resurser. Men också i frågor som handlar om hur politiken interagerar med medborgarna. Om delaktighet, transparens och bemötande. Därför har vi tillsammans bildat Karlstadpartiet Livskvalitet.

Vad vill vi?

Precis som Rom inte byggdes på en dag så skapas heller inte ett partiprogram för ett nytt parti från en dag till en annan. I Karlstadpartiet Livskvalitet har vi därför valt att skynda långsamt på den resan. Att formulera partiets vilja och färdriktning tillsammans, steg för steg. Nerifrån och upp och inifrån och ut. 

Vi är så gott som alla politiska nybörjare och ser på denna resa som ett utmärkt tillfälle att bekanta oss såväl med politikens värld som med varandra. Och du är varmt välkommen att följa med oss på den resan.