Särskilda boenden – En kunskapsöversikt

Bostad i särskilt boende är den enskildes hem | Socialstyrelsen 2011 Utformning och forskning, särskilda boenden  | SKR Framtidens äldreboende | SKR 2018 Särskilt boende för äldre (SÄBO) | SKR Utformning av vård- och omsorgsboende ...

Läs mer