Vem svarar för säkerheten på Kungsgatan innan villkoren i byggloven blir uppfyllda?

Kjell-Arne Kolthoff, styrelseordförande för Karlstadpartiet, är kritisk till säkerheten längs Kungsgatan.

Icke en enda av MSB:s rekommendationer för offentlig lokal efterlevs ännu efter mer än tio år. En löningsfredag kan flera tusen personer finnas i restaurangernas lokaler och bygglovens villkor kommer förmodligen inte vara uppfyllda före 2025. Vid olycka under 2024 kommer ansvar att utkrävas.

Brasseriet har tre lokalmoduler med en kombinerad in- och utgång mittemot restaurangen, bara skilda åt av den fyra meter breda gången längs kvarteret som alla gäster, pressbyråkunder, gatupratare och även flanerande karlstadsbor delar. Eventuell förekomst av fjärrstyrda väggar likställs nog inte av MSB med nödutgångar. Eftersom öppningen stannar vid bordshöjd blir det bekymmersamt för den rullstolsbundne som inte lärt sig hoppa med sin rullstol. I lokalen kan finnas 150–200 personer som i nödläge måste ut. Därtill finns 500–600 gäster i åtta andra moduler som samtidigt kan behöva ta sig ut och alla restaurangernas gäster som missar att ta nödutgångarna mot innergården. Sådana ska finnas. Väl ute i gången måsta alla välja vänster/höger rätt för att nå närmaste öppna yta. En stor utrymning utan kaos är inte möjlig. Man kan undra om någon övning, test eller träning skett ens med personalen.

Två av varandra oberoende nödutgångar finns inte i någon gatuservering och förstås heller inga utmärkta utrymningsvägar och utrymningsplaner. Det finns heller ingen skylt som anger högsta tillåtna antal gäster/personer i lokalen. En relativt enkel sak som man haft minst tio år på sig att fixa.

“Bygglov och giltiga serveringstillstånd krävs givetvis men av deras frånvaro dör ingen, åtminstone inte omedelbart. Bristande säkerhet däremot kan leda till omedelbar personskada eller ännu värre.”

Bygglov och giltiga serveringstillstånd krävs givetvis men av deras frånvaro dör ingen, åtminstone inte omedelbart. Bristande säkerhet däremot kan leda till omedelbar personskada eller ännu värre. Diskotekbranden i Göteborg 1998 krävde 63 liv och 200 skadades.

Ansvariga förutom krögarna själva; företrädare för stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten och polisen måste ju ha sett byggnaderna och förstått att det är serveringslokaler vilket direkt borde lett till besök och säkerhetsföreskrifter. Allt annat är tjänste- och systemfel. Nu 2024 inleds på nytt en högsäsong utan att några säkerhetsåtgärder alls vidtagits.

Det minsta man kunnat begära är att Räddningstjänsten och övriga tillsynsansvariga för länge sedan belagt lokalerna med begränsning av antal gäster med utgångspunkt från den bristande säkerheten och ålagt krögarna att sätta upp skyltar om tillåtet antal gäster.

Eftersom det ännu inte skett måste det ske nu genast.

Kjell-Arne Kolthoff

Styrelseordförande för Karlstadpartiet Livskvalitet