Krogarna i full verksamhet trots bristfälligt brandskydd. Nu begär Karlstadpartiet tillsyn. “–Ingen verkar vilja ta ansvar”

–Ingen verkar vilja ta ansvar för hanteringen av brandsäkerheten, säger Peter Sörensen (KPL)

I den brandskyddsutredning som Brandskyddslaget gjorde i januari som en del av bygglovsansökan råder ett antal brister i brandskyddet på paviljongerna längs Kungsgatan. Bland annat saknar fem av de sju paviljongerna två av varandra oberoende utrymningsvägar som är handikappanpassade. Och bristerna måste enligt lagen vara åtgärdade innan lokalerna får tas i bruk. Ändå pågår verksamheten för fullt trots att tre månader nu förflutit sedan brandskyddsutredningen låg klar. Detta har fått Karlstadpartiet att skicka in inte bara en, utan fyra nya tillsynsanmälningar.

–Myndigheterna kan inte agera efter eget tycke och smak. De är var och en skyldiga att följa svensk lagstiftning. Och här menar vi att man brister när man väljer att bara låta verksamheten fortgå, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Ur Brandskyddslagets utredning från 25 januari 2024. Fem av sju saknar fortsatt två utrymningsvägar.

Karlstadpartiet har därför under eftermiddagen sänt tillsynsanmälningar till stadsbyggnadsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun, till Räddningstjänsten och till MSB som har tillsynsansvar över Räddningstjänsten.

–Stadsbyggnadsförvaltningen får inte tillåta att lokalerna tas i bruk innan de i brandskyddsutredningen listade bristerna åtgärdats, en slutbesiktning gjorts och ett slutbesked givits. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som beviljar utskänkningstillstånd för alkohol, får inte bevilja tillstånd till servering i lokaler som har oåtgärdade brister i brandskyddet. Och Räddningstjänsten har enligt lagen och skydd mot olyckor (LSO) ett lagstadgat ansvar att skydda medborgarna mot fara för liv och hälsa. Men i det här fallet står de bara med armarna i kors och tittar på medan månaderna går. Det menar vi är både oacceptabelt och oförenligt med det uppdrag de har. Därför har vi även begärt tillsyn av deras agerande hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

–Vår upplevelse är att myndigheterna i det här ärendet struntar i att ta sitt myndighetsansvar och att de skyller på varandra och bollar ansvaret för brandsäkerheten som en het potatis mellan varandra. Resultatet blir ett dysfunktionellt myndighetsutövande och att en situation med uppenbar fara för människors liv och hälsa uppstår, som ingen verkar vilja ta ansvar för. För oss är det självklart en oacceptabel situation, säger Peter Sörensen.

FAKTA: Brandskyddslagets brandskyddsutredning som pdf