Vilken är oppositionsrådets roll?

INTERPELLATION 19 feb 2020 Vilken är oppositionsrådets roll? Oppositionsråd är en inofficiell titel för ett kommunalråd i Sverige som representerar den politiska oppositionen. Oppositionsrådet är ofta vice ordförande i kommunstyrelsen. ...

Läs mer

Förbättra funktionen i kommunens e-diarie

MOTION 16 okt 2019 Förbättra funktionen i kommunens e-diarie 1. Allmänt om offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen är central i den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten, ofta enskilda individer och företrädare för ...

Läs mer