PRESSMEDDELANDE: Karlstadpartiet Livskvalitet kräver skyndsam granskning av alla äldreboenden efter avslöjade om missförhållanden på Kronogården

Karlstadpartiet agerar nu kraftfullt mot rapporterade missförhållanden i kommunens äldrevård

Efter att ha tagit del av rapportering i media och av den nyligen släppta rapporten ”Utredning av patientsäkerheten på trygghetsboendet Kronogården” har Karlstadpartiet nu valt att agera kraftfullt. Dels via en debattartikel som sändes till media här om dagen. Dels via en interpellation och en motion som läggs fram på fullmäktigemötet den 16 juni.

I motionen yrkar Karlstadpartiet att fullmäktige snarast möjligt ska ge Vård- och omsorgsförvaltningens tillsynsenhet i uppdrag att genomföra en bred granskning av samtliga kommunens äldreboenden, oavsett driftsform, för att tillse att de missförhållanden som rått på Kronogården inte förekommer också där. Ur motionen läser vi:

Det som framkommer i rapporten liknar närmast ett totalt haveri, skriver Peter Sörensen i motionen Den långa listan av brister tycks gå som röd tråd genom verksamhetens alla led och nivåer. Här talar vi alltså om vård av några av samhällets allra svagaste. Äldre människor med omfattande behov av vård och omsorg. Att sådant kan inträffa och fortgå i kommunal vård år 2020 är lika obegripligt som oacceptabelt.

“Som förtroendevald tar jag mycket allvarligt på denna typ av rapporter. Omsorgen om samhällets svagaste är det som definierar oss som samhälle. Och jag förutsätter därför att hanteringen av missförhållandena nu ges högsta politiska prioritet.”

Redan 2018 flaggades, såvitt vi erfar, för somliga av ovanstående brister. Och ett projekt sattes enligt uppgift igång för att komma till rätta med dem. Två år har gått sedan dess. Två år. Och problemen tycks istället bara ha eskalerat.
Det som pågått är djupt inhumant. Det är en tragedi för vårdtagarna och deras anhöriga. Och det är ett kraftigt underbetyg till alla som på ett eller annat sätt haft ansvar för det inträffade.

Från Karlstadpartiet har vi oerhört svårt att se att de omfattande brister som rapporterats skulle vara isolerade endast till Kronogården. Blotta misstanken om att liknande missförhållanden fortsätter pågå på andra boenden i detta nu är outhärdlig.

I interpellationen begär Karlstadpartiet en utförlig redogörelse från vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm-Barenfeldt (m)..

Hur har en sådan humanitär vårdkollaps kunnat inträffa? Och dessutom fortgå under så lång tid. Vad var det för insatser som sattes igång 2018 och vad hände med dem? Vem bär ansvaret? Hur säkerställer vi att det som skedde på Kronogården inte också pågått eller pågår på kommunens övriga vårdboenden? Och hur säkerställer vi att detta aldrig kan inträffa igen?

Vi förutsätter att åtgärdandet av dessa missförhållanden nu ges absolut högsta politiska prioritet.

Blotta misstanken om att liknande missförhållanden i detta nu skulle råda på fler av kommunens äldreboenden är outhärdlig.

Interpellationen och motionen är liksom rapporten bilagda detta pressmeddelande. Och finns också att läsa eller ladda ner på partiets hemsida.