“–Ny utredning om hopptornen förändrar ingenting. Upprepar samma misstag som den förra.”

–Den nya utredningen upprepar samma misstag som den förra, säger Peter Sörensen

Via media nås vi idag om nyheten att Karlstads kommun låtit göra en ny utredning av säkerheten på de sedan drygt ett år tillbaka stängda hopptornen på Sundstabadet och i Vålbergs Simhall. Och enligt kommunen befäster den nya utredningen de problem man anfört när besluten att stänga hopptornen fattades. Det är bara ett problem. Den nya utredningen har precis samma brister som den första.

För det första är även denna gjord av en konsult med en tydlig affärskoppling till Karlstads kommun. Och inte av en oberoende konsult. Rapportförfattaren Jack Lindgren är konsult på Sweco och har fram till helt nyligen jobbat med arenaprojektet i Karlstad. Besiktningar av detta slag ska göras av oberoende konsulter. Inte av konsulter med tydliga affärsintressen.

För det andra är den nya EU-standard som man använt för att döma ut hopptornen varken någon föreskrift eller lag. Det är en rekommendation som avser utformning av anläggningar vid nybyggnation. På Svenska SIS, som ansvarar för EU-standards, har man i de kontakter vi haft med dem varit tydlig med att EU-standards inte är föreskrifter och att de inte är avsedda att användas retroaktivt, dvs som en måttstock för att döma ut äldre anläggningar.

–En standard är ingen föreskrift, förklarade Bodil Möller, projektledare på SIS, när vi ringde henne i höstas för att berätta om vad som skett i Karlstad. Vi är ingen myndighet och har ingen befogenhet att stänga ner anläggningar, förklarade hon. Och en sakkunnig måste ju vara oberoende. Jag får nog ta ett snack med konsulten och med mina chefer, avslutade Möller*.

Incidentrapporterna talar ett tydligt språk. Inte en allvarlig hopptornsincident har inträffat på 60 år i Vålberg.

–Mot den bakgrunden förändrar den nya utredningen ingenting. Det enda den gör är att upprepa precis samma misstag som vi kritiserade den förra för. Det finns ingenting som indikerar att det skulle vara farligare att använda hopptornen nu, än det har varit under de 40 respektive 60 år som de använts, bara på grund att man tagit fram en ny EU-standard. Här finns omfattande incidentrapporter som bekräftar det. De ansvariga på badhuset har ett prickfritt och professionellt säkerhetsarbete på plats. Och det är ju så man jobbar med säkerhet i badhus, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet som vid flera tillfällen framfört kritik mot kommunens hantering av hela processen kring hopptornsfrågan.

I Sverige finns idag närmare 400 simhallar. De flesta av dem byggda under 60- och 70-talet, dvs precis som i Karlstad. Vålbergs simhall byggdes 1963 och Sundsta badhus 1978. Ändå är det bara två simhallar i Sverige som fått sina hopptorn utdömda med hänsyn till den nya standarden som inte är särskilt ny. Den är ju redan fyra år gammal. Redan det borde stämma till eftertanke, säger Peter Sörensen.

–Här verkar istället ligga mer än en hund begraven. Dels verkar den ansvariga ledningen för Sundstabadet ha drivit en egen agenda med ambitioner om att expandera verksamheten i riktning mot ett upplevelse- och äventyrsbad. Där man aktivt styrt och påverkat konsulternas beslutsunderlag för att få politikerna att gå i den riktning man själv vill. Dels verkar de ansvariga politikerna ha haft litet dålig koll på läget. Och väljer nu att försöka nu rädda sitt anseende istället för att erkänna sina misstag. Dels verkar Vålbergs simhall ha hamnat i ett långdraget och märkligt politiskt limbo där politikerna stått och velat i decennier kring om de ska satsa på anläggningen eller inte. Och nu verkar de ha bestämt sig för att den ska rivas. Utan att beslut om det formellt har fattats. Den kombinerade sim- och sporthallen har t ex stått utan fasadskyltar i 24 år. Det är åtminstone den bild vi fått efter de ganska omfattande granskningar vi gjort i detta ärende, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

–Men, med det sagt kommer vi ingenvart genom att fortsätta träta om det. Fokus nu borde ligga på bred politisk samverkan med Karlstadbornas bästa för ögonen. Enligt konsulten från Sweco borde man kunna hitta en gyllene medelväg där man med relativt enkla och billiga åtgärder kan öppna hopptornen igen. I det rådande ekonomiska läget tror jag ingen är intresserad av att lägga ut 100–200 miljoner på att bygga nya simhallar, avslutar Peter Sörensen.

Med anledning av den nya rapporten bjuder Karlstadpartiet in media till en presskonferens i partiets Medborgarkontor på Herrhagen på tisdag den 27 september kl 11.00. På presskonferensen kommer även en frilansande grävande journalist som fördjupat sig i ärendet att medverka.