Update badhusaffären: Utlämnad e-post visar – tjänstemännen styrde innehållet i konsulternas rapport för att påverka politikernas beslut

Mail från tjänstemännen till den “oberoende” konsulten We Group dagen innan mötet med politikerna.

Kommunens ansvariga tjänstemän styrde, ända in i det sista, innehållet i den konsultrapport som skulle ligga till underlag för beslut kring hopptornsavdelningen på Sundstabadet. Det visar innehållet i e-post som Karlstadpartiet begärt ut. “–Det känns som ett oerhört tveksamt agerande och fördjupar tyvärr bilden av att missförhållanden rått, och fortsatt råder, kring besluten om simhallarna på Sundsta och i Vålberg. Hela hanteringen av nedstängningen av hopptornen och av badhusfrågan i stort borde i vårt tycke omedelbart pausas och genomlysas ordentligt. Och det som skett borde ses över av en oberoende konsult, säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet Livskvalitet.” 

Karlstadpartiet har tidigare rapporterat om att de sedan 2021 stängda hopptornen på Sundstabadet och i Vålbergs Simhall förefaller ha dömts ut på felaktiga grunder. Och att kommunen verkar ha förts bakom ljuset av konsulten We Group. När partiet nu gått vidare och begärt ut all e-post som skickats mellan kommunen och We Group, fördjupas problembilden ytterligare.

–Den fördjupas i två avseenden, berättar Peter Sörensen. Dels för att kommunen vägrar att lämna ut all korrespondans, med hänvisning till att det inte skulle vara offentliga handlingar. Vilket låter oerhört märkligt. Dels för att de 54 mailfiler vi fått ut blottlägger ny information som fördjupar problembilden.

Efter att hopptornen stängts som en följd av We Groups utlåtanden, gick politiken vidare med att begära en rapport om möjliga vägar att lösa det uppkomna problemet. Kommunens tjänstemän valde då att ånyo vända sig till We Group, dvs samma konsult som nyligen dömt ut hopptornen. I november 2021 tackar We Group ja till uppdraget. Rapporten skulle vara klar till politikernas sk AU-möte på morgonen den 9 februari 2022. Den 8 februari, dvs dagen innan mötet, pågår arbetet med rapporten fortfarande för fullt. Och We Group skickar över ett utkast. Tjänstemännen replikerar då (länk till mail) att de tycker rapporten är för tunn och kommer med en rad förslag till ändringar av innehållet. Här skriver man bl a:

  • “Jag tycker fortfarande att rapporten är väldigt tunn. Kan ni komplettera med nedanstående så att utomstående förstår varför vi är i det här läget som vi är idag. Det får inte finnas en enda utestående fråga som politiker, press och andra förvaltningars tjänstemän kan tänkas ställa som inte besvaras i rapporten.”
  • “Det måste vara övertydligt varför vi är i den här situationen. Likaså måste det vara övertydligt varför alternativ 1 och 2 är sämre än alternativ 3.”
  • “Referensen till standarden behöver vara mycket tydligare.”

Arbetet men omarbetningen av rapporten fortgår långt inpå sena kvällen den 8 februari. Nio dagar senare, den 17 februari, rapporterar tjänstemännen tillbaka till We Group (länk till mail) om att det blev ett bra möte med nämnden och bifogar en länk till en artikel i VF om att Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att det nu ska byggas en helt ny hoppbassäng i badhuset på Sundsta. Bra jobbat!, avslutas mailet.

–De nya uppgifter som nu framkommit indikerar att tjänstemännen har haft en egen agenda som de drivit i hop med konsulterna. Och att de tillsammans gjort allt vad de kunnat för att få fram ett beslutsunderlag som skulle få politikerna att välja den väg de velat driva. Det är, såvitt jag kan bedöma, ett klockrent exempel på tjänstemannastyre. Under förespegling av att tjänstemännen agerat objektivt och att man anlitat en “oberoende” konsult tycks man ha försökt påverka politiska beslut för att driva en egen agenda med skattebetalarnas pengar. Och lyckats. Hela hanteringen av nedstängningen av hopptornen och av badhusfrågan i stort borde i vårt tycke omedelbart pausas och genomlysas ordentligt. Och det som skett borde ses över av en oberoende konsult, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

–När det gäller de handlingar som kommunen vägrat att lämna ut väntar vi fortsatt på ett formellt avslagsbeslut från kommunen. När vi fått det har vi för avsikt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Det här beteendet måste få ett slut. Alla papper måste nu på bordet i badhusfrågan, avslutar Sörensen.

Samtliga 54 filer, OBS 35 MB ladda ner.