Hopptornen på Sundstabadet och Vålbergs Simhall utdömda på felaktiga underlag. Karlstads kommun tycks ha förts bakom ljuset av entreprenören We Group.

Hopptornet i Vålbergs Simhall. Avstängt sedan 2021 efter We Groups utlåtanden.

–Vår bedömning är att det sakkunnighetsutlåtande som utdömningen av hopptornen vilar på är felaktigt utfärdat och att hopptornen därmed dömts ut på felaktiga grunder.Vi har gått igenom incidentrapporterna både från Vålberg och Sundsta och det finns inget i dem som indikerar några ökade säkerhetsrisker. Karlstad kommun verkar ha förts bakom ljuset av entreprenören We Group. Har vi rätt i våra bedömningar så är det naturligtvis en stor skandal. Hopptornen borde då snarast öppnas igen och projekteringen av ombyggnationen av Sundstabadet borde avbrytas. Annars riskerar det här att kosta skattebetalarna 50-100 miljoner kronor, helt i onödan, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

–Det var under ett studiebesök på Vålbergs simhall för en tid sedan som jag fick upp ögonen för det här. När jag fick veta att hopptornet dömts ut på grund av någon EU-standard tyckte jag det lät konstigt. Så jag googlade efter utdömda hopptorn och EU-standard och fick bara två träffar – Sundsta badhus och Vålbergs simhall. Då började jag ana att det låg en hund begraven. Det finns runt 450 simhallar i Sverige som alla är byggda under samma period som de i Karlstad. Om det nu plötsligt uppstått en så akut riskökning borde rimligen fler ha dömts ut. Så jag bestämde mig för att kika närmare på saken, berättar Peter Sörensen.

–Bägge de yttranden (Sundsta, Vålberg) där hopptornen dömts ut är utfärdade av företaget We Groups VD Mille Örnmark, som använder sig av titeln sakkunnig. I sina yttranden skriver Örnmark att det handlar om ett “sakkunnighetsutlåtande avseende akuta risker för anläggningen och dess följsamhet gentemot gällande föreskrifter“. och han hänvisar i sitt yttrande till en gällande Europastandard SS EN-13451-10:2018 utfärdad av SIS. Han radar sedan upp alla de punkter där hopptornen avviker från standarden och landar sedan i slutsatsen att “Nuvarande hopputrustning har betydande avvikelser från gällande föreskrifter, så att allmänheten inte bör tillåtas att nyttja utrustningen“, fortsätter Peter Sörensen.

–När jag kikar närmare på WE Group och Mille Örnmark visar det sig att han, milt uttryckt, sitter på flera stolar. Dels var det Örnmarks företag, då under ett annat namn, som ritade äventyrsbadet på Sundsta. Dels är han sakkunnig. Dels bygger hans företag badhus över hela Sverige. Och dessutom har han, efter att ha dömt ut hopptornet på Sundsta, fått göra en förstudie på hur man skulle kunna bygga ut Sundstabadet med en ny hoppdel. Han har dessutom varit i högsta grad delaktig i framtagandet av den Europastandard som han hänvisar till i sina yttranden. Som grädde på moset är han dessutom VD för Svenska Badbranschen som har i princip varenda kommun och entreprenör som medlemmar.

Hopptornen har dömts ut i två s k sakkunnighetsyttranden från We Group.

–En standard är ingen föreskrift, förklarar Bodil Möller, projektledare på SIS, när jag ringer henne för att berätta om vad som skett i Karlstad. Vi är ingen myndighet och har ingen befogenhet att stänga ner anläggningar, fortsätter hon. Och en sakkunnig måste ju vara oberoende. Jag får nog ta ett snack med Mille Örnmark och med mina chefer, avslutar Möller.

Nu visar det sig att det är fler som uppmärksammat Mille Örnmarks arbetsmetoder med en mångfald av olika roller.

“Jag har inte hela historien men har lärt mig att Mille Örnmark ständigt balanserar på slak lina när det gäller jäv. Att både göra underlag och ha intressen på leveranssidan känns väldigt fel”, skriver Marcus Malmsten VD på entreprenadföretaget Malmsten AB i ett brev rubricerat ”Klarläggande om upphandling av rutschbanor till Kristianstads badrike” insänt till Kristanstads kommun.

–Riskerna kring ett hopptorn ökar inte på grund av att en ny standard tas fram, förklarar Marcus Malmsten när jag ringer upp honom för att berätta om vad som skett i Karlstad. All riskhantering sker ju löpande av de som driver simhallen. Har man inte haft några allvarliga incidenter under alla de år som gått sedan sedan hopptornen byggdes (hopptornet i Vålberg byggdes 1963) så är det ju knappast någon fara att fortsätta använda dem bara för att det kommit fram en ny SIS-standard, förklarar Marcus Malmsten.

–Vår bedömning är att det sakunnighetsutlåtande som utdömningen av hopptornen vilar på är felaktigt utfärdat och att hopptornen därmed dömts ut på felaktiga grunder. Vi har gått igenom incidentrapporterna både från Vålberg och Sundsta och det finns inget i dem som indikerar några ökade säkerhetsrisker. Karlstad kommun verkar ha förts bakom ljuset av entreprenören We Group. Har vi rätt i våra bedömningar så är det naturligtvis en stor skandal. Hopptornen borde då snarast öppnas igen och projekteringen av ombyggnationen av Sundstabadet borde avbrytas. Annars riskerar det här att kosta skattebetalarna 50-100 miljoner kronor, helt i onödan, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

REFERENSER:

Bodil Möller, projektledare, SIS, 08-555 520 00

Marcus Malmsten, VD Malmsten AB, 070-518 12 46

UR UTLÅTANDEN utfärdade av WE Groups Mille Örnmark, sakkunnig bad

Typ av yttrande Sakkunnighetsutlåtande avseende akuta risker för anläggningen och dess följsamhet gentemot gällande föreskrifter.

Yttrandets omfattning Yttrandet omfattar inventering av fysiska mått för utrustningen, i förhållande till gällande Europastandard SS EN-13451-10:2018

Slutsats Nuvarande hopputrustning har betydande avvikelser från gällande föreskrifter, så att allmänheten inte bör tillåtas att nyttja utrustningen

BADHUS Strategiska frågor och ställningstaganden. SKR. 2014.