Vålbergs sim- och sporthall har stått utan fasadskyltar i 24 år. Gäller olika standardkrav i Karlstad och i Vålberg?

Vålbergs sim- och sporthall 2022. Oskyltad och anonym sedan 24 år!

Vålberg vs Karlstad. Alla byggnader som hyser någon av kommunens verksamheter bör skyltas tydligt. Så står det i Karlstad kommuns profilhandbok. Ändå står Vålbergs fina och interiört välskötta sim- och sporthall helt utan skyltar. Som en övergiven och anonym monolit i änden av en gigantisk och likaledes till synes övergiven asfaltyta. Samtidigt är kommunens hallar inne i centrala Karlstad proffsigt skyltade enligt samma handbok. Peter Sörensen från Karlstadpartiet har nu vänt sig till kommunens ansvariga direktörer för att få svar på frågan. Varför gör ni skillnad på Vålberg och Karlstad? Här är resultatet.

Vålbergs Sport- och Simhall är en – åtminstone interiört sett – fantastiskt fin och välskött anläggning med en stor (om än inte fullstor) och fin sporthall, en supermysig och fin simhall, en fin träningssal för ledarledda motionspass, en bågskyttehall, ett superfint gym och ett café med en konferensdel som går att hyra för konferenser, möten och andra typer av sammankomster.

Vålbergs sim- och sporthall 2022. Inte en skylt så långt ögat kan nå. Vad är det i byggnaden? Är den öppen?

När det gäller exteriören är det dock en helt annan historia. Fastigheten i sig saknar helt exteriöra skyltar. Den enda skylten som finns är en lapp på entrédörren, som ligger dold längs en sidovägg, osynlig från vägen och från parkeringen. Dessutom är fasaden dåligt belyst. Från genomfartsvägen i Vålberg ser anläggningen helt nedstängd och anonym ut.

I kommunens Grafiska profilhandbok läser jag:

“Alla byggnader som hyser någon av kommunens verksamheter bör skyltas tydligt. Solen symboliserar Karlstads kommun. Alltså skriver du ut verksamhetens namn, i versaler (stora bokstäver)och placerar det centrerat under solen eller tillvänster om solen. I undantagsfall kan byggnadens utformning göra det nödvändigt att placera texten till höger om solen. För beställning av skyltar kontakta teknik- och fastighetsförvaltningen. Fasad- och hänvisningsskyltar är de enda skyltar där det är tillåtet att placera ett verksamhetsnamn med solen. Vid beställning av skyltar, kontakta först fastighetsförvaltaren på teknik- och fastighetsförvaltningen och därefter kommunens leverantör av skyltar.”

Ur Grafisk Handbok för Karlstads kommun, beslutad av kommunfullmäktige.

Inne i centrala Karlstad har alla kommunala anläggningar, som tex den nyöppnade dagliga verksamheten i gamla Herrhagskyrkan som ses på bilden nedan, fina skyltar helt i enlighet med kommunens skyltpolicy.

Nyöppnad daglig verksamhet i gamla Herrhagskyrkan. Föredömligt skyltad i enlighet med kommunens skyltpolicy.

Varför ser då Vålbergs sim- och sporthall ut som den gör?

För att få svar på frågan vände jag mig till Karlstad kommuns teknik- och fastighetsförvaltning med följande fråga. Vad är anledningen till att Vålbergs Sim- och Sporthall inte är skyltad enligt gällande riktlinjer och har ni planer på att åtgärda det?

Det första svaret jag får kommer dagen därpå och det låter nästan som vore det genererat av en robot:

Hej

Vi har lämnat över ärendet till fastighetsansvarige som tar med synpunkterna för framtida planering av underhåll.

Vänligen

Teknik- och fastighetsförvaltningen

När jag står på mig och förtydligar att det inte var en synpunkt jag hade, utan en fråga som jag vill ha svar på, och dessutom bifogar en kopia till förvaltningsdirektören, så får jag efter åtta dagars väntande följande svar:

Hej
 
När hallen byggdes på 60-talet fanns inte de skyltar som vi sätter upp på byggnader vi bygger idag.
 
Eftersom Vålbergs sim- och sporthalls framtid har varit oklar de sista tio åren har inte några nya investeringar gjorts i hallen, så som skyltar.
 
Vänligen
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Talar tjänstemännen verkligen sanning? En gammal ritning skulle tyvärr visa på motsatsen. Läs mer längre ner.

Att de skyltar som vi har idag inte fanns när hallen, eller snarare hallarna, byggdes på 1960-talet, det hade jag redan listat ut. Men jag är naturligtvis tacksam för informationen.

Att anledningen till hallens avsaknad av skyltar skulle vara att dess framtid varit oklar i tio år och att de därför inte gjort några investeringar låter nästan osannolikt. Vem skulle i så fall ha fattat det beslutet – i strid med kommunens egen skyltpolicy? Tio år är en lång tid att ha en kommunal verksamhetslokal stående oskyltad. Och inte kan man väl ha struntat i att investera i hallen i tio år? Tänk om man gjort detsamma på Sundstabadet? Vad skulle det fått för konsekvenser?

Nej, här kändes det som det låg en hund begraven. Och att de bara hittat på ett svar för att få tyst på mig. Så jag bestämde mig för att på egen hand kika närmare på saken.

Av en ritning från 1998 framgår att nya skyltar skulle kommit upp redan 1998. Men att det aldrig verkställdes.

Och se, ganska snabbt hittade jag information som visade att svaret jag fått från förvaltningen mycket riktigt inte var sant. Hallen har nämligen inte alls, visar det sig, stått utan skyltar i tio år. Utan i 24 år! Ett kvarts sekel. 1998 renoverades hallen nämligen efter ritningar av arkitektfirman K-Konsult och de gamla skyltarna togs ner för att nya skulle tas fram. Detta framgår av en gammal ritning som jag hittade.

Hur är detta ens möjligt tänker jag? I 24 år har Vålbergs fina Sim- och sporthall stått oskyltad och sliten i änden av en tillsynes övergiven och fotbollsplansstor asfaltyta.

Bara det i sig låter märkligt. En kommunal bad- och simhall utan skyltar. Och i 24 år. Vad skulle kunna motivera ett sånt beslut? Varför har ingen politiker eller tjänsteman reagerat? Vem bär ansvaret? Gör man skillnad på centrala Karlstad och på kransorterna?

Tjänstemännen tycks av någon anledning måttligt intresserade av att svara på frågan.

Välkommen till Vålbergs simhall. Bild från gamla folkets hus vid infarten till simhallen. Läs mer nedan.

I en C-uppsats med titeln “Motsättningar som leder till en sammanslagning – Hur Nors kommun upplevde kommunreformerna år 1952 och 1971” skriven av Erica Jonsson på Ämneslärarprogrammet vid Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap på KAU läser jag:

“Den största anledningen till att Nors kommun inte ville bli en del av Karlstads kommun var på grund av rädslan och oron till att inte längre vara en centralort, de var rädda över att all fokus och alla investeringar skulle läggas på den nya centralorten och periferin skulle bli bortglömd.”

Mot bakgrund av historien om fasadskyltarna som aldrig kom upp känns det onekligen som Nors kommuns farhågor var befogade.

Från Karlstadpartiet anser vi att det är fullkomligt orimligt att en kommunal verksamhetshall av den här digniteten får stå skyltad på det sätt som skett i Vålberg. Det sänder signaler om att det finns ett A- och ett B-lag i kommunen. Och det bryter dessutom mot kommunens skyltpolicy som är beslutad av kommunfullmäktige.

Därför avser vi nu att ställa en interpellation till Kultur- och fritidsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen om hur detta kunna ske. Och vi avser att lägga en motion om att kommunen snarast ska sätta upp skyltar på hallen. Enligt en prisuppskattning vi fått från Teknik- och fastighetsförvaltningen handlar det om en investering på 150.000-200.000 kr, dvs ungefär dubbelt så mycket som bänken Sunday som kommunen ställde upp på Skutbergets s k hängyta och som vi skrivit om i ett tidigare inlägg.

Infarten till Vålbergs sim- och sporthall. Känslan av att man är i kommunens utkant är slående.

PS. Att man sedan måste passera ett kraftigt nergånget och numer privatägt fd folkets hus med förgården ut mot genomfartsleden full av diverse skrotfärdiga fordon samt över en likaledes till synes övergiven och ödslig asfaltyta för att ta sig fram till Vålbergs sim- och sporthall är en annan historia, som vi återkommer till. DS

Inlägget har idag den 10 maj skickats som ett pressmeddelande till NWT, VF, SVT och SR Värmland. Vi hoppas att de finner ämnet intressant.