Äldreomsorg

Särskilda boenden – En kunskapsöversikt

Bostad i särskilt boende är den enskildes hem | Socialstyrelsen 2011 Utformning och forskning, särskilda boenden  | SKR Framtidens äldreboende | SKR 2018 Särskilt boende för äldre (SÄBO) | SKR Utformning av vård- och omsorgsboende ...

Läs mer

Personalbrist inom den svenska omsorgen

Stor brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Statistiknyhet från SCB 2021-02-18 9.30. “Trender och Prognoser 2020 visar att dagens brist på utbildade inom vård och omsorg, väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Det ...

Läs mer