Personalbrist inom den svenska omsorgen

Stor brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Statistiknyhet från SCB 2021-02-18 9.30.

“Trender och Prognoser 2020 visar att dagens brist på utbildade inom vård och omsorg, väntas bestå eller tillta fram till år 2035. Det väntas bli stor brist på specialistsjuksköterskor samt vård- och omsorgsutbildade på gymnasial nivå. Brist väntas även inom flera lärarkategorier. Inom teknikområdet beräknas det främst bli brist på personer med gymnasial yrkesutbildning.”

Kommunal: Personalbrist i äldreomsorgen i minst 121 kommuner. 17 juni 2022.

“Minst 121 svenska kommuner har brist på personal i äldreomsorgen inför sommaren. Det visar en enkätundersökning som Kommunal gjort.
– Jag kan konstatera att personalen i äldreomsorgen står inför en tuff sommar, säger Kommunals ordförande Malin Ragnegård.”

Personalbrist i äldreomsorgen i 17 av 20 kommuner SVT Småland 15 januari 2021

“En kartläggning som SVT Nyheter Småland gjort visar att det är brist med bemanningen inom äldreomsorgen i nästan alla kommuner i Kalmar- och Kronobergs län. En del kommuner vädjar om hjälp och uppmanar människor att söka arbete inom vården.”

Personalbrist äldreomsorgens största utmaning. Västerbottenskuriren 19 aug 2022

“Antalet äldre, från 80 år och uppåt, kommer att öka med 32 procent fram till nästa val. Därmed ökar också behovet av hemtjänst och vård- och omsorgsplatser. Det största problemet är bristen på personal eftersom antalet personer i yrkesverksam ålder är färre än den växande gruppen äldre. Bara i Umeå måste 829 personer nyrekryteras till äldreomsorgen, fram till 2026.

– Ekvationen går inte ihop, säger Umeås äldreomsorgsdirektör Pernilla Henriksson.”