Skilj på sak och person vid debatt i fullmäktige

Karlstadpartiet Livskvalitets ordförande Kenneth Jansson.

Under kommunfullmäktiges möte den 19 december ägnade ledamöterna Mattias Jansson Fröding (KD) och Magnus Resare (M) större delen av sina anföranden åt att angripa Karlstadpartiets ledamot Peter Sörensen som person, snarare än hans ståndpunkt i sak. Tonläget var synnerligen hårt och direkt riktat mot person. På detta reagerade inte bara flera fullmäktigeledamöter, utan också andra besökare på mötet.

Peter Sörensen har redan tidigare fått ta emot denna typ av kritik direkt riktad mot hans person i fullmäktige, både som politiker, företagare och privatperson – i ett anförande av Linda Larsson (S) under debatten kring Karlstadpartiets motion om återbruk under hösten 2019. Den personkritik hon där förde fram rörde dessutom projekt som Sörensen varit engagerad i som privatperson och företagare långt innan han gav sig in i politiken.

“Låt debatterna i fullmäktige handla om sak. Inte om person. Och låt dem vara ett föredöme för samtalstonen i samhället i övrigt.”

Från Karlstadpartiets styrelse ser vi allvarligt på denna olyckliga utveckling i fullmäktige. Vi tror inte den gagnar varken demokratin eller förtroendet för de folkvalda. Och vi är förvånade över att inte fullmäktiges ordförande valde att ingripa vid ovan nämnda händelser.

Vi förväntar oss att fullmäktigeledamöter som argumenterar ska förmå hantera sitt humör och framföra sina argument lugnt och sakligt, och utan att ägna sig åt personangrepp. Och vi tror att Karlstadborna förväntar sig detsamma.

Från Karlstadpartiets styrelse skulle vi gärna vilja ha en kommentar kring detta från fullmäktiges ordförande. Och vi skulle dessutom gärna se att frågan lyftes för en bredare diskussion, med syfte att förtydliga regelverken.

Låt debatterna i fullmäktige handla om sak. Inte om person. Och låt dem vara ett föredöme för samtalstonen i samhället i övrigt.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Kenneth Jansson
Styrelseordförande