Vad som klubbas i kommunfullmäktige avgörs av 61 folkvalda ledamöter. Inte av NWT.

Vad som klubbas i kommunfullmäktige avgörs av fullmäktiges ledamöter, inte av NWT, säger Peter Sörensen (KPL).

I mars klubbar fullmäktige planen för att förvandla Västra Eriksberg till ett industriområde, läser vi i NWT. Hur i all världen vet NWT det?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ingen expeditionsministär. Vilka beslut som klubbas där avgörs av 61 folkvalda ledamöter. Inte av NWT. Inte av någon politisk nämnd. Inte av några tjänstemän. Eller av någon annan.

Från Karlstadpartiet skulle vi, vilket vi också framfört såväl i tidigare inlägg här på sidan som i vårt samrådsyttrande över kommunens översiktsplan, hellre se att det byggdes bostäder på Eriksberg. Med sitt natursköna och Vänernära läge, bara några minuters promenad från Skutbergets friluftsområde med milsvid utsikt över Vänern, ger det unika möjligheter för byggande av attraktiva bostäder.

Med sitt unik Väner- och Skutbergsnära läge är Eriksberg mer lämpar för bostäder, anser vi från Karlstadpartiet.

Om vi vill bygga en attraktiv stad måste vi vara rädda om de finaste miljöerna vi har, och nyttja dem på bästa sätt. Därför anser vi att planerna på industriområde på Eriksberg är ett feltänk och en misshushållning med värdefull kommunal mark. Och vi hoppas att fler av våra kollegor i fullmäktige delar vår syn på saken när ärendet kommer upp till diskussion och beslut i på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

PS. Vi har kontaktat NWTs redaktion med önskemål om en rättelse. DS