Tänk om kring Eriksberg. Bygg bostäder och inte industrier.

Eriksberg. Ett område med en unik närhet till Vänern, naturen och Skutbergets friluftsområde.

På det stora markområdet norr om avfarten till Skutbergets friluftsområde planerar de styrande politikerna att förlägga ännu ett industriområde. Det tycker vi från Karlstadpartiet vore ett slöseri med sällsynt attraktiv mark. Med sitt närmast unika Vänernära läge och närheten till Skutbergets prisbelönta friluftsområde är denna mark i våra ögon mycket lämpligare för bostäder. Därför vädjar vi till våra kollegor i fullmäktige att – för Karlstads bästa – tänka om medan tid är.