Karlstadpartiet begär en slutredovisning av kommunens entreprenadavtal med First Camp

Efter tio års utvecklingsarbete ihop med First Camp är Skutberget kört i bott. Nu kräver Karlstadpartiet en förklaring.

Ska vi verkligen våga tro på deras storslagna visioner och framtidsutsikter? Kan man lita på att kommunens ansvariga utvecklare – dvs kommunledningen samt ansvariga tjänstemän – vet vad de håller på med? Är de trovärdiga och seriösa? Dessa frågor ställer sig Karlstadpartiet i förordet till en nylagd interpellation där man önskar en slutredovisning av de tio årens entreprenadavtal med First Camp på Skutberget.

Idag är det dryga två år sedan kommunens entreprenadavtal med First Camp, efter tio (5+5) års samarbete med syfte att utveckla området till en attraktiv destination, sades upp. Den utveckling man hade ambition om att uppnå har helt lyst med sin frånvaro. Istället har verksamheten körts i bott. Anläggningarna likaså. Såväl aktiviteterna som aktörerna har lämnat området. Till och med kultur- och fritidsförvaltningen själva har lämnat platsen och motionscentralen till sitt öde. Centralen lämpar sig bättre att drivas av en privat aktör, skrev förvaltningens direktör när han i september  2016 sa upp hyresavtalet på centralen. På motionscentralen gapar det forna gymet tomt på utrustning och utomhuspoolen är överspikad med ett stort lock, efter reparationsbehov som såvitt vi erfar ska ha hävdats vara allt för dyra att åtgärda. 

Nu smider kommunstyrelsen istället nya storslagna planer. Precis som 2006 genom samarbete med ännu en privat aktör. Och än en gång målas en strålande framtid ut. Ambitionerna är då som nu högt ställda. Här ska skapas ett besöksmål av internationell rang.

“Ska vi verkligen våga tro på deras storslagna visioner och framtidsutsikter? Kan man lita på att kommunens ansvariga utvecklare vet vad de håller på med? Är de trovärdiga och seriösa?”

Ska vi verkligen våga tro på deras storslagna visioner och framtidsutsikter? Kan man lita på att kommunens ansvariga utvecklare – dvs kommunledningen samt ansvariga tjänstemän – vet vad de håller på med? Är de trovärdiga och seriösa? Det vill vi ju självfallet tro att de är.

Att påstå att deras förra utvecklingsprojekt blev särskilt framgångsrikt, vore dock att ta till överord. Ändå vill de än en gång att vi ska köpa deras storslagna visioner. Att vi ska offra en del av vårt friluftsområde och satsa en hel del skattepengar, sannolikt över hundra miljoner, på det.

För att bringa lite klarhet kring i frågan önskar vi att kommunstyrelsens ordförande ger oss en genomgång och en slutredovisning av hur det gick med deras förra utvecklingsprojekt på Skutberget– entreprenadavtalet med First Camp. Från upphandlingen, via avtalet, till det konkreta samarbetet, resultatet och efterlevnaden av kontraktet. En av grunderna i en hållbar förvaltning är ju inte bara att man skriver bra avtal, utan att man ser till att de efterlevs.

Vi önskar, i detta syfte, därför en genomgång av de ingångna avtalen, punkt för punkt. Vad stod i avtalet och vad blev resultatet?

Interpellationen som läggs fram på kommunfullmäktigemötet den 28 mars kommer sannolikt att besvaras först i samband med nästkommande fullmäktigemöte. Du kan dock redan nu läsa interpellationen i sin helhet här.