Internt mail från Niklas Wikström (L) avslöjar ytterligare detaljer kring valstugedebaclet i Karlstad där Karlstadpartiet uteslöts. –Demokratiskt obehagliga resonemang, kommenterar Peter Sörensen (KPL)

Bild från Niklas Wikström & Co:s “demokratiska” invigningsevent av valstugorna på torget 2022.

–Wikström & co:s resonemang om ”rikspartier”, ”riktiga partier” och ”tänk” är inte bara obegripliga utan direkt obehagliga. Vad menar han egentligen? På vilket sätt skulle ett sånt förvirrat resonemang stärka demokratin? Är det ”tänk” han pratar om någon form av strategi som springer från riksdagspartierna i ett gemensamt försök att möta ”hotet” från en allt större skara av lokala partier ute i kommunerna? Det måste vara ordning och reda i lokaldemokratin. Annars riskerar det att urholka medborgarnas förtroende för vårt demokratiska system, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet som under gårdagens kommunfullmäktige la fram en motion för att framledes demokratisäkra kommunfullmäktiges rutiner kring valstugorna på torget.

Karlstadpartiet har idag fått ta del av ett internt mail från Niklas Wikström (L) till gruppledarna för alla – som han kallar det – “riksdagspartier” eller “rikspartier” – i kommunfullmäktige, dvs alla partier utom Karlstadpartiet, inför den nyligen medialt uppmärksammade s k invigningsaktiviteten för årets valstugor på torget.

Ur mailet (bifogat) citerar vi:

“jag fick ju i uppdrag av alla andra rikspartier”

“Medverkande är resp. riksdagspartis etta på kommunlistan”

“Allt för att öka kunskapen om partierna och att stärka tilltron till demokratin”

“hela tiden med tänket som vi pratat om”

Mailet, arrangemanget i sig och Niklas Wikströms märkliga svar till media om ”riktiga partier” väcker i våra ögon en rad frågor som vi anser borde borde ställas.

1. Vad var det för ”uppdrag” Wikström fick och från vem?

2. Har riksdagspartierna i någon sorts nyvunnen lokal vänskap dem emellan bildat en pakt mot alla partier i regionvalet/fullmäktige och kommunalvalet/fullmäktige som inte sitter i riksdagen?

3. På vilket sätt ökar ett uteslutande av alla andra partier än de som också har representation i riksdagen kunskapen om partierna och stärker demokratin?

4. Springer det ”tänk” Wikström & Co talar om i mailet från riksdagspartierna på högre nivå i ett försök att gemensamt försöka möta ”hotet” från ett allt mer växande skara av lokala partier ute i kommunerna – eller är det ett lokal genidrag?

Karlstadpartiet la under gårdagens kommunfullmäktige fram en motion för att skapa en demokratisäkrad rutin kring hur man framledes ska hantera invigningen av valstugorna på stora torget. I motionen föreslår vi att rutinen bör hanteras av kommunfullmäktiges ordförande och att den ska omfatta samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

–Wikström & co:s resonemang om ”rikspartier” och ”riktiga partier” är inte bara obegripliga utan direkt obehagliga. Vad menar han egentligen? På vilket sätt skulle ett sånt förvirrat resonemang stärka demokratin? Är det han pratar ett ”tänk” som springer från riksdagspartierna i ett gemensamt försök att möta ”hotet” från ett allt större skara av lokala partier ute i kommunerna? Det måste vara ordning och reda i lokaldemokratin. Annars riskerar det att urholka medborgarnas förtroende för vårt demokratiska system, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet. Och stämmer det som står i mailet, att de åtta ”rikspartierna” betalat 3000 kronor var, dvs totalt 24.000 kronor, för ett sånt förvirrat spektakel så är jag faktiskt glad att vi slapp vara del av det, avslutar Sörensen