Demokratisäkra rutinerna kring tillstånd och aktiviteter kring valstugor

MOTION 22 augusti 2022

Bild från valrörelsen 2022. Invigning och event på scenen vid valstugorna. KPLs valstuga ses i högerkant.

Demokratisäkra rutinerna kring tillstånd och aktiviteter kring valstugor

1 Bakgrund

Valstugorna på stora torget i Karlstad har sedan många, många år varit en viktig del i att markera starten på den lokala valrörelsen i Karlstads kommun. I egenhändigt uppställda byggnader – tält, husvagnar eller regelrätta stugor – möter de olika partierna intresserade väljare och delar ut kampanjmaterial där de beskriver sin politik.

För att få stå på torget krävs tillstånd från polisen och från kommunen. Och det verkar vara vanligt att det görs en samlad ansökan från kommunfullmäktige för samtliga partier. I samband med årets valstugepremiär uppstod dock ett debacle där Karlstadpartiet, ett av kommunfullmäktiges nio partier, utelämnats från såväl tillståndsansökan som från premiäreventet med bl a en partiledarutfrågning och en samlingsskylt avsedd att placeras på stora torget.

När vi från Karlstadpartiet reagerade på att detta var odemokratiskt hanterat fick vi av Niklas Wikström (L) svaret att det berodde på att man hade sökt för riksdagspartierna med anledning av det handlade om ett Värmlandsevent. Eventet visade sig dock inte alls handla om Värmland, utan handlade, precis som informationstavlan, specifikt om valet i Karlstads kommun. Och alla som stod på scen var ledande representanter från kommunpartierna. Och samtliga pratade om sin politik inför kommunalvalet.

När media ställde samma fråga ändrade Wikström sitt svar till att man bara hade sökt för riksdagspartierna för att de är de enda som enligt honom är ”riktiga partier”. Karlstadpartiet, och alla andra svenska lokalpartier, skulle alltså enligt Wikströms mening inte vara att betrakta som ”riktiga partier”.

När media sedan ånyo vände sig till Wikström för att fråga vad han menade med detta, förklarade han att det bara var riksdagspartierna som har valstugor. Alla andra partier kan vara på torget, men det kallas uppenbarligen, i alla fall inte enligt Wikström, för valstugor.

Att hänga med i logiken bakom dessa resonemang kändes inte alldeles enkelt. Och från allmänheten var det också många som reagerade starkt och höll med om att det hela var odemokratiskt och ologiskt. Dock inte från politiken.

Vänsterpartiets representant på scenen, Björn Molin, var den enda som direkt från scenen reagerade på uteslutningen av Karlstadpartiet. Övriga reagerade inte. Dagen efter gick dock Socialdemokraterna i Karlstads styrelse, via ordförande Sofia Magnusson, ut med en officiell ursäkt till Karlstadpartiet och sa att det inte blev rätt och att de borde ha agerat annorlunda. Övriga partiers styrelser eller fullmäktigeledamöter har ännu inte reagerat.

2 Förslag

För oss i Karlstadpartiet är det viktigt att samma demokratiska spelregler gäller för alla partier. Och att villkoren är transparenta, tydliga och allmänt kända såväl för de politiska partierna som för allmänheten och media.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att – hanteringen av gemensamma tillstånd och aktiviteter i samband med valstugor inför kommunalvalet i Karlstads kommun framledes, i likhet med rutinen i t ex Arvika kommun, ska hanteras av kommunfullmäktiges ordförande och att en sådan ansökan ska omfatta och inkludera samtliga i kommunfullmäktige representerade partier.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Motion som utskrivbar pdf