Vill du hjälpa mig granska kommunens äldrevård?

Vill du hjälpa mig granska äldrevården i Karlstad? Karlstadpartiet söker medhjälpare till stort granskningsprojekt.

Hej! Som du säkert känner till var förbättring av äldrevården vår huvudfråga i kommunalvalet 2022. Och vi håller just nu på och gör en stor granskning av äldreboendena i vår kommun. Tyvärr kan vi konstatera att här råder stora brister. Detta framgår av de tillsynsrapporter som vi begärt ut.

Vår plan är att ta fram en rapport där vi sammanställer resultaten från alla tillsynsrapporter sedan 2010 och jämföra dem med de kriterier som kommunen själva ställt upp för vad som definierar god vård. Förhoppningen är att rapporten ska hjälpa oss få medial uppmärksamhet och sätta tryck i äldrevårdsfrågan.

Men det är många tillsynsrapporter som måste gås igenom för att skapa underlaget till den statistik och de tabeller och diagram som kommer att utgöra rapportens huvuddel. Och om vi blir fler som hjälps åt blir jobbet både roligare, mindre betungande och går snabbare. Dessutom kan vi bygga upp en grupp med särskild kompetens i denna mycket viktiga välfärdsfråga.

Skulle du kunna tänka dig att ingå i gruppen och hjälpa mig och Karlstadpartiet att granska äldrevården, så är du välkommen på uppstartsmöte nu på onsdag den 10 maj kl 19.00 på NBV, Nygatan 13 i Haga.

Där kör jag en första genomgång om vad uppdraget handlar om. Fika med te, kaffe och mackor står uppdukat. Och det finns tid för frågor och diskussion.

Med gemensamma krafter är jag övertygad om att vi kan göra stor skillnad när det gäller kvaliteten på äldrevården i vår kommun.

Varmt välkommen på onsdag. Frågor? Ring mig på 0730-205282 eller maila till peter@karlstadpartiet.se.

Hälsningar