–Vi får inte hantera kommunal kärnverksamhet så här vårdslöst, säger Sörensen (KPL).

Peter Sörensen (KPL) är starkt kritisk till sättet som budgetprocessen för Vård- och omsorgsförvaltningen hanterats.

I en intervju i NWT ger nu Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen skarp kritik till hur Vård- och omsorgsförvaltningen hanterat budgetprocessen inför verksamhetsåret 2023. Kritiken som Karlstadpartiet framför handlar om att signalerna från förvaltningen om resursbristen för att driva själva kärnverksamheten kommit ett halvår för sent. Långt efter att alla budgetrundor avslutats.

–De inflationsdrivna kostnadsökningar som förvaltningen nu hänvisar till skulle ju ha presenterats redan i juni, i god tid inför budgetrundan i september. Så här får det bara inte gå till, dundrar Peter Sörensen.

–Så sent som på fullmäktige den 8 december diskuterade vi ju och fattade beslut om fördelningen av en hastigt tillkommen tilläggsbudget på 28 miljoner. Helt utan att vi fått de signaler vi nu fått. Hade vi vetat då att Vård- och omsorgsförvaltningen bara 40 dagar senare skulle skrika att de saknar 30 miljoner och att de måste slakta Resurscentrum, så betvivlar jag att någon opponerat sig mot att de 28 miljonerna istället kunde gått dit, fortsätter Sörensen.

–Sedan var det ju dock inte så att utmaningarna för äldrevården varit helt okända. Redan under sensommaren larmade IVO i en debattartikel i DN om att kommunernas äldreomsorg inte lever upp till kraven på  en god vård. Och i tjänsteskrivelsen som låg som underlag till tilläggsbudgeten i december hade kommunledningskontoret lyft de demografiska utmaningarna med ett växande andel äldre. Och i budgetförutsättningarna var det väl synligt för alla att vi redan 2024 skulle förlora 24 miljoner i de bidrag till äldrevården som vi får från staten. Äldrevården i vår kommun har ett skriande behov av mer resurser. Och det behovet kommer bara att växa och växa. Därför föreslog vi, som enda parti, i vårt budgetförslag ett tillskott på 18 miljoner till äldrevården. Och vi lyfte också det faktum att vården står inför stora utmaningar och att vi måste agera redan nu, säger Peter Sörensen.

–Men den typen av signaler om akut resursbrist som skulle äventyra kärnverksamheten redan i januari 2023 fanns inte alls. Här har något brustit rejält. Så här får det bara inte gå till. Det enda rimliga nu är att vi gör om och gör rätt. Att vi backar och tar om beslutet om tilläggsbudgeten. Och skyndsamt reder ut hur det kunde bli såhär oerhört tokigt. Det här är inte acceptabelt, säger han.

– Det här handlar ju om befintlig kärnverksamhet som berör några av samhällets allra mest utsatta, säger Sörensen, som nu i en skrivelse till Vård- och omsorgsnämndens nye ordförande Stefan Jonsson (S) framfört en önskan om att nämnden ska fatta beslut om att bordlägga beslutet om nedläggningen för att kika på möjligheterna och den politiska viljan att ta omtag på beslutet om tilläggsbudgeten.

–Vi får inte hantera kommunal kärnverksamhet så här vårdslöst, säger Peter Sörensen.