Vårdens haveri är ett lednings- och styrningshaveri. “–Jag har tyvärr själv sett dess konsekvenser på nära håll”

Vårdens haveri är ett ledningshaveri. Och det måste få konsekvenser, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet

-Jag har tyvärr med egna ögon sett konsekvenserna av vårdhaveriet på nära håll och kan bekräfta den problembild som IVO lyfter. Situationen är oacceptabel. De ansvariga cheferna, både från politiken och från tjänstemannasidan måste ställas till svars och bytas ut, säger Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen.

I en nysläppt rapport där man gjort tillsyn av patientsäkerheheten patientsäkerheten med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning riktas skarp kritik mot Centralsjukhuset i Karlstad. Ivos tillsyn visar på stora brister.

”Vårdgivaren planerar, leder och kontrollerar inte verksamheten så att kravet på god hälso- och sjukvård upprätthålls”, skriver myndigheten.I Ivos beslut står ”Vid de vårdavdelningar Ivo granskat framkommer att patienterna i vissa fall inte får läkemedel i rätt tid och att omvårdnad, tillsyn, näring och vätska inte alltid kan tillgodoses utifrån patienternas individuella behov”. Den svidande kritiken mot regionen fortsätter: ”Enligt Ivo tyder ovanstående, förutom på en belastad akutmottagning, på brister i bemanning och kompetens vilket också bekräftades under inspektionerna”.

Sett det med egna ögon
-Jag har tyvärr med egna ögon sett konsekvenserna av vårdhaveriet på nära håll och kan bekräfta den problembild som IVO lyfter, säger Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen.

Ett styrnings- och ledningshaveri
-Vårdhaveriet är i grunden ett styrnings- och ledningshaveri. Det konstaterades redan i januari 2022 av revisionsbolaget Helseplan när de granskade styrningen av den palliativa vården. Bristande ledarskap är problemet och det måste åtgärdas skyndsamt innan personalen ger upp och vi får fler vårdskador, fortsätter Sörensen.

–Den här situationen är oacceptabel. De ansvariga cheferna, både från politiken och från tjänstemannasidan måste ställas till svars och bytas ut. Hade detta varit ett privat företag hade det skett för länge sedan. Och så måste vi tillsätta en utredning som går till botten med hur detta kunnat fortgå under så lång tid. Det är inte lönen för de anställda som är huvudproblemet. Det är hela ledningens oförmåga att organisera, leda och styra verksamheten, avslutar Sörensen.

Läs också – Revisionsrapport visar på stora, stora brister i kommunens styrning och uppföljning av vården i livets slutskede. Ändå har ingen reagerat. Varför?

Skickat som pressmeddelande den 30 november till NWT, VF, SVT Värmlandsnytt, P4 Värmland, Expressen, DN och SVD.