Avledningsmanövrarnas okrönte konung. Replik till Per-Samuel Nisser (M).

Är Per-Samuel Nisser (M) kommunfullmäktiges okrönte konung av avledningsmanövrar? Foto: VF

I sin senaste debattreplik “Karlstadpartiet polisanmäler allt” förefaller kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) helt ha tappat både sans och förnuft. Istället för att sakligt bemöta Karlstadpartiets kritik mot den besynnerliga penningrullningen och de märkliga lagöverträdelserna som följt i spåren av kommunens vision för Skutberget, hänfaller han åt en raljant tirad av osakligheter, faktafeltolkningar och påhopp såväl på Karlstadpartiet som på mig personligen.

Jag känner faktiskt nästan inte igen min kollega från fullmäktige. Har han ens skrivit debattrepliken själv, tänker jag i mitt stilla sinne. Med sitt språkbruk och sin spretiga förvirring bär den nämligen tydliga likheter såväl med en nyligen i VF publicerad anonym insändare skriven av signaturen “skattebetalare” som med ledarsticket i NWT den 4 februari med rubriken “Okynnesanmälningar”. Kan det månne vara samma spökskribent som ligger bakom alla tre?

Jag har under mina två år som ledamot av Karlstads kommunfullmäktige lärt mig att inte underskatta Per Samuel Nisser som debattör. Hans paradgren är nämligen avledningsmanövrar. Där är han, skulle åtminstone jag vilja hävda, kommunfullmäktiges okrönte konung. Och den “talangen” lyckas han allt som oftast avväpna även media med. Lite som när kungen helt sonika “vände blad”. Eller som när en bläckfisk sprutar ut bläck för att kunna fly undan. Ni fattar.

Men. Låt mig ändå kort kommentera några av de avledningsmanövrar Per-Samuel Nisser ägnar sig åt i sin “replik”.

Låt mig börja med den polisanmälan som vi gjort av kommunens bygge av en äventyrslekpark. Numer, efter att länsstyrelsen ingripit, konstaterat som ett brott mot strandskyddet, dvs ett miljöbrott. Här är det ju kommunen själv som i egenskap av tillsynsmyndighet skulle ha polisanmält det misstänkta miljöbrottet så fort det kom till deras kännedom. Istället för att ägna sig åt personliga påhopp borde Per-Samuel Nisser läsa på den svenska miljöbalken och följa svensk lag. Här tycks han i egenskap av kommunstyrelsens ordförande ha överraskande stora kunskapsluckor.

Så till bänken. Sunday som den tydligen heter. Den som kostat oss skattebetalare ofattbara 78.000 kronor inklusive frakt och moms. Istället för att kommentera det hårresande priset försöker Per-Samuel Nisser i sedvanlig undanmanöver-stil flytta fokus till placeringen. Jag tror inte det greppet imponerar på kommuninvånarna. Prislappen sitter liksom kvar där oavsett var bänken placeras. Och den lyser i ilsket rött. 78.000 kr.

Summan för bänken, klätterleksaken. pingisbordet och hängmattan landar på runt 250.000 kr. Inte 350.000 kr som Nisser skriver. Och det vi skrev i vårt första inlägg var att den summan skulle räckt till att laga poolen (80.000 kr), måla den flagnade delan av plåttaket (20.000 kr) och återställa gymet på motionscentralen med en enklare basutrustning (150.000 kr). Vi har varken gripit det ur luften eller påstått att det skulle räcka till att renovera  hela centralen. Det påståendet är bara ännu ett försök till en avledningsmanöver från Per-Samuel Nisser.

Att som Per-Samuel Nisser påstå att vi i Karlstadpartiet och “våra bastubesök” skulle utgöra “kärnan” av besökarna på motionscentralen är närmast sinnesförvirrat. Enligt den officiella statistik som även Per-Samuel Nisser har tillgång till hade motionscentralen de sista åren fram tills kommunen valde att stänga ner den 50.000-70.000 besökare per år. Fler än t ex Alsters Herrgård. Och friluftsområdet som helhet hade 400.000 besökare per år. Nästan lika många som Mariebergsskogen som kostar 24 miljoner per år att driva. Kommunledningens vanskötsel av motionscentralen, i syfte att kratta manegen för muminprojektet, torde väl vid det här laget stå tydlig för alla och envar.

Så till sist snacket om Naturskolan. Naturskolan är en alldeles underbar och synnerligen välskött verksamhet som vi gärna skulle vilja se mer av både på Skutberget och i övriga kommunen. De skulle få en bas på Skutbergsgården. Men fick sedan ett pingisbord och jättelik klätterleksak i plast placerade på sin aktivitetsyta. Något som fick barn- och ungdomsförvaltningens avdelningschef för kvalitet och utveckling att i ett mail upprört utbrista: “Hur kommer det sig att en sådan produkt placeras just där? Finns det andra planer för den platsen? Hur kommer det sig att vi inte har blivit informerade/tillfrågade/medpratade?”

Här tycks finnas ett och annat att förklara och reda ut. Vad är det egentligen som pågår?

Att som Per-Samuel Nisser och kommunledningen ägna sig åt avledningsmanövrar, personliga påhopp, köra över folkliga opinioner eller bryta mot lagen bygger, oavsett vad han än vill låta påskina, inte en bättre stad. Inte ens när det påstås vara “för barnens bästa”.

Peter Sörensen
Ledamot av kommunfullmäktige
för Karlstadpartiet Livskvalitet