The Kreab files part 1. Möte med kommunledningskontoret om Kreabsamarbetet.

Samarbetet med Kreab är, milt sagt, inget som kommunen är särskilt sugna på att prata om.

En stor del av att vara förtroendevald oppositionspolitiker handlar om att sätta sig in i och förstå i första hand de frågor man vill driva. I Karlstadpartiets fall handlar det av naturliga skäl då särskilt om Skutbergsfrågan, där vi ju valts in i kommunfullmäktige av kommuninvånare som vill se en helt annan färdriktning än den kommunledningen förespråkar,

Av den anledningen är varken vårt anländande i fullmäktige eller vårt engagemang i denna fråga särskilt uppskattat bland dem som förespråkar kommunledningens linje. Och till dem får ju även räknas en del av kommunens tjänstemän. Kanske i synnerhet då dem som mer operativt jobbar med att driva projektet framåt. Och de är ju ganska många. Det ligger ju i deras yrkesrolls natur att de ska genomföra det politikerna beslutat. Inget konstigt med det. Helst objektivt, dvs utan att personligen lägga en värdering i för eller emot. Och dessutom sakligt.

En sådan situation kan naturligtvis tänkas skapa en del spänningar i dialogen parterna emellan. Och en del exempel på hur sådana spänningar kan yttra sig har man ju kunnat ta del av via media och websändningar från fullmäktige den senaste tiden. Att ställa allt för nyfikna och närgående frågor i ämnet kan uppenbarligen upplevas både obehagligt och hotfullt.

En av de frågor vi just nu intresserar oss särskilt för är kommunens samarbete med den stockholmsbaserade kommunikationsbyrån (som egentligen i realiteten mer är en opinionsbildningsbyrå) Kreab. I ett skrivet avtal har kommunen upphandlat en tjänst av Kreab för att ta fram en kommunikationsplan och strategi för Skutberget. Här har vi försökt få fram mer information om det konkreta innehållet i det samarbete man haft, ett samarbete som påbörjades redan 2018. Vi har dock hittills bara fått fram ett fåtal dokument som ger en högst fragmentarisk bild av det.

För att bringa ytterligare klarhet i frågan ställde vi därför på förra kommunfullmäktige en interpellation, rubricerad “Samarbetet med Kreab, Kommunal kommunikation med syfte att tysta en negativ folklig opinion.” Den kommer att besvaras på kommande fullmäktigemöte den 17 oktober.

Idag den 1 oktober hade vi dessutom ett möte med kommunledningskontoret, där Mikael Jareke, nytillträdd biträdande kommundirektör, Ulf Johansson, näringslivsdirektör och Marianne Andersson, näringslivsstrateg, deltog från kommunens sida. Från Karlstadpartiet deltog styrelseordförande Kenneth Jansson samt talespersonen och fullmäktigeledamoten Peter Sörensen. Och förhoppningen med mötet var att bringa ytterligare klarhet kring Kreabsamarbetet.

Vi får väl vara ärliga och tillstå att det gick lite sådär med den förhoppningen. Kommunens ansvariga tycktes ha bestämt sig på förhand om att endast prata om hur man jobbar med övergripande “processer” och “stödresurser”. Och inte alls om de aktuella sakfrågor vi ville veta mer om. Och stämningen på mötet blev därför, om vi ska vara ärliga och uppriktiga, inte alldeles uppsluppen.

Eftersom kommunen själv verkar ha som regel att inte föra protokoll på sina möten bad vi om tillåtelse att spela in och på det viset dokumentera och diarieföra mötet, vilket mötesdeltagarna gav samtycke till. Inspelningen från mötet (som nu alltså är en offentlig handling) hittar du nedan. Våra känslor efter mötet var, om vi ska vara uppriktiga och ärliga, inte så positiva. Lyssna gärna igenom det och dela med dig av dina egna känslor på vår Facebooksida.

Vi forskar vidare och återkommer med ytterligare information så fort vi har någon.

Lyssna till ljudfil från mötet (45 min).