Ta fram en modell för EKO-certifiering av discgolfbanorna i kommunen. Ny motion från Karlstadpartiet.

Längs discgolfbanan på Skutberget är skadorna på träd och mark omfattande och väl synliga

Från Karlstadpartiet är vi mycket positiva till det arbete som discgolfföreningen i samarbete med Karlstads kommun lagt ner för att utveckla discgolfen i vår kommun. Och vi är övertygade om att det finns goda möjligheter för sporten att växa i vår natursköna kommun, till gagn såväl för bofasta som för besöksnäringen.

Vi har dock, vid syn av banan på Skutberget, kunnat konstatera att sportens stora popularitet inneburit en mycket hård belastning på skogen där banan gått fram. Mängder av träd har fått barken sönderskjuten. Och marken längs banan har blivit nedtrampad ända inpå berget med skador på trädens rotsystem som följd. Mängder av träd längs banan har dött eller fått omfattande skador.
Insikterna om det oavsiktliga slitage på skogen som discgolfbanorna orsakar är idag väl kända internationellt. I en artikel i The Planet Magazine rubricerad ”Chipped an compacted” beskrivs, med utgångspunkt från erfarenheter från en bana i Cornwall Park i Bellingham, utförligt såväl de skador som orsakas som hur man kan arbeta för att förebygga dem.

Läs hela den nylagda motionen från Karlstadpartiet här.