Stadsbyggnadsdirektör Martin Hollertz vägrar ta ett möte om allvarliga missförhållanden. ”–Hollertz beteende är oacceptabelt!”

–Hollertz beteende obstruerar vårt demokratiska system för ansvarsutkrävande, säger Peter Sörensen (KPL).

Trots upprepade försök att få till ett möte om allvarliga missförhållanden på stadsbyggnadsförvaltningen vägrar Karlstads nye stadsbyggnadsdirektör ta ett möte med Karlstadpartiet för att diskutera problemen. –Det är uppseendeväckande och ett fullkomligt oacceptabelt beteende att som förvaltningschef vägra att ta ett möte med ett parti representerat i kommunens högsta beslutade organ, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.

Karlstadpartiet har sedan slutet på april bett om ett möte för att diskutera brister i myndighetsutövandet. Och gjort flera påminnelser och förtydliganden. I ett mail daterat den 8 maj skriver partiets talesperson Peter Sörensen, tillika ledamot av fullmäktige:

“Jag vänder mig mycket, mycket starkt mot din förvaltnings sätt att hantera myndighetsutövandet runt uteserveringarna, både historiskt (vilket du ju inte kan lastas för) och i närtid (dvs under din tid som förvaltningschef). Det handlar dels om att grannar som t ex hyresgästerna Pressbyrån och Torgkiosken inte har hörts under processen trots att detta är ett tydligt krav i lagen. Tydligen hör ni enligt er förvaltning bara fastighetsägare eller lagfarna ägare, vilket ju är ett direkt brott mot lagen. Och det handlar dels om att ni utan att agera tillåter att byggnaderna tas i bruk utan att slutbesked lämnats och utan att interimistiskt slutbesked lämnats. Dessutom har ni trots svartbygget och ibruktagandet inte vid ett enda tillfälle utdömt varken lagstadgat vite eller sanktionsavgifter. Sammantaget handlar det om kanske en miljon kronor som kommunen annars skulle ha haft som en intäkt. Men som ni genom ert agerande istället låter krögarna behålla. Den argumentation förvaltningen anför tycks mig dessutom sakna stöd i svensk lag.”

Trots flera påminnelser, och trots att vi från partiet varit tydliga med att vi, om inte något möte beviljas, avser att lyfta frågan till media och till kommunfullmäktige, meddelade Martin Hollertz idag att han inte avser att ändra ståndpunkt i frågan om ett möte.

–En viktig del av kommunfullmäktiges roll är att granska att förvaltningarnas verksamhet bedrivs i enlighet med svensk lag och med beslutade styrdokument. Och den primärkontaktväg som man som fullmäktigeledamot är hänvisad till är direkt mot förvaltningscheferna. Att en förvaltningschef då, så som Martin Hollertz nu gör, vägrar ta ett möte med ett politiskt parti för att diskutera allvarliga missförhållanden, är att obstruera vårt demokratiska systems vägar för ansvarsutkrävande. Det är anmärkningsvärt och oacceptabelt, säger Peter Sörensen.