NWT, VF, SVT och SR ignorerar Karlstadpartiets kritik av Sperlings och Lundströms agerande. –Det är oerhört märkligt, säger Peter Sörensen.

–NWT, VF, SVT och SR ignorerar att det finns politisk kritik mot Sperling agerande, säger Peter Sörensen (KPL)

–Sperling agerar som om det vore en p-bot hon fått. Av den kritik som Karlstadpartiet – representerat i Kommunfullmäktige, Karlstads högsta beslutande organ – framfört i två pressmeddelanden, syns inte ett spår i media, säger Karlstadpartiets politiske talesperson Peter Sörensen.

Alla mediakanaler rapporterar nu samma information (SR, SVT, VF, NWT) om att Karlstad Airports VD Camilla Sperling dömts för folkbokföringsbrott. Och vi kan läsa om hur Sperling själv tar lätt på saken och betraktar det som ett litet misstag som hon nu lagt bakom sig.

”–Det var ett misstag, det är bra att det är utrett och jag kommer att betala boten för rätt ska vara rätt”, säger Camilla Sperling.

–Nyhetscheferna på VF, NWT, SVT och P4 Värmland tycker tydligen allihop att det är irrelevant att förmedla till kommuninvånarna att det finns politisk kritik i frågan. Det är oerhört märkligt, säger Sörensen.
De andra oppositionspartierna, dvs M, L, KD, SD och V tiger – liksom kommunledningen – alla helt still i frågan om Sperlings agerande. De tycker absolut ingenting.

Karlstadpartiets tidigare pressmeddelanden i Sperlingaffären: