Karlstad Airports VD döms för folkbokföringsbrott. ”–Skadar kommunens varumärke och undergräver förtroendet för lokaldemokratin, säger Peter Sörensen (KPL)”

Karlstad Airports VD döms, läser vi på svt.se, för folkbokföringsbrott. Enligt svensk lag ska man vara folkbokförd där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Bolagets VD har istället tillsammans med sin man, sin dotter och ytterligare en kvinna folkbokfört sig i en etta på 35 kvm i Vasastan i Stockholm.

-Det sänder mycket dåliga signaler när personer som har ledande befattningar inom Karlstads kommun medvetet struntar i att följa svenska lagar. Vi måste kunna ställa högre krav än så på ledande befattningshavare. Den här typen av beteende skadar kommunens varumärke och undergräver förtroendet för lokaldemokratin. Jag förväntar mig att kommunledningen nu skyndsamt utreder om det också finns missförhållanden kopplade till bolaget rörande den aktuella direktörens agerande i denna fråga, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Läs också: https://www.nwt.se/2022/11/07/kommunal-toppchef-i-varmland-utreds-for-folkbokforingsbrott-forundersokning-aterupptagen/

FOTNOT: I artikeln från SVT nämns endast en kommunal toppchef i Karlstads kommun, men enligt uppgift till Karlstadpartiet handlar det alltså om Karlstad Airports VD.