New York-referensen som slog slint. Nu släcks belysningen på höghuset. “Saknar bygglov”.

Fasadbelysning på Empire State Building i New York vs Södertull i Karlstad. Båda bygglovspliktiga.

–Det tycks mig märkligt att man kan få sätta upp en fasadbelysning på ett av Karlstads högsta hus som kan varieras i både styrka och färg baserat på de boendes eget tycke och smak. På hus som vill göra avtryck i stadens siluett borde vi rimligen ställa extra stora krav vad gäller arkitektonisk estetik, dit rimligen en eventuell fasadbelysning av detta slag bör räknas. Annars riskerar Karlstads siluett över tid att förvandlas till ett tivoli, säger Karlstadpartiets fullmäktigeledamot Peter Sörensen.

I artikeln i NWT kunde vi bl a läsa:

I rött, gult och nu blått har det nybyggda 16-våningshuset Södertull vid Helmiarondellen lyst upp.
– Det är led-slingor som sitter på huset som det är meningen att föreningen ska få sköta, säger Tomas Rhöse, vd för Löfbergs fastigheter som har projektutvecklat huset.
Under de senaste veckorna har Karlstadsborna fått se olika färger på huset – så hur ser upplägget ut?
Tomas Rhöse berättar att eftersom huset fortfarande är nytt så har föreningen i huset fått hjälp av installatören att styra belysning, men på sikt ska de sköta den själva.
– Föreningen kommer att få välja själva vilken färg de vill ha, det finns oändliga möjligheter som de får styra. Hittills har vi bytt färg när vi har tyckt att det har varit lämpligt, säger Tomas Rhöse och fortsätter:
– Det går att styra färg och ljusstyrka, hela spektrat finns, men det är stort så man får nog hålla sig till basfärgerna.

Med genomtänkt ljussättning kan man skapa trygghet och attraktivitet. Bilder från New York.

Enligt lagstiftningen är ljusanordningar av den här typen bygglovspliktiga. Och när Karlstadpartiet under tisdagen kollade upp saken visade det sig att den omfattande fasadbelysningen, som redan varit i bruk en tid, saknade bygglov. Därför valde partiet att omedelbart göra en tillsynsanmälan. En anmälan som nu alltså fått kommunen att agera.

–Min förhoppning är att en tillsyn ska kunna bringa klarhet i hur detta kunde missas och om en sådan belysning som ovan beskrivs ens är tillåten. Förhoppningsvis kan vi dessutom bringa klarhet i hur denna typ av frågor, för stadens och byggherrarnas bästa, ska hanteras framledes, säger Peter Sörensen.

–Med det sagt kan ljussättning absolut bidra till att göra innerstaden både vackrare, mer navigerbar och tryggare. Men det ska i vårt tycke göras med professionell omsorg och under ledning av stadsbyggnadsförvaltningen. Lämpligen via någon form av belysningsprogram, fortsätter han.

–Byggnader som enligt oss med fördel skulle kunna ingå i ett sådant prioriterat urval är t ex byggnaderna i Frödingsparken med bl a gamla biblioteket, gamla brandstationen och gamla flickskolan, Karlstad teater, residenset, rådhuset, Tingvallagymnasiets byggnader inkl gamla gymnasiet, gamla saluhallen och Cyrillushuset (Värmlands Museum), avslutar Peter Sörensen.

FOTNOT. Bilderna från New York kommer från Empire State Buildings Facebooksida.
LÄNK: Öka attraktiviteten och tryggheten i Karlstad city genom att sätta fasadbelysning på kulturhistoriska byggnader. Motion från 23 sept 2020.