Öka attraktiviteten och tryggheten i Karlstad city genom att sätta fasadbelysning på kulturhistoriska byggnader

Sätt fasadbelysning på kulturhistoriska byggnader. Motion från Karlstadpartiet.

MOTION 23 sept 2020

Öka attraktiviteten och tryggheten i Karlstad city genom att sätta fasadbelysning på kulturhistoriska byggnader

1 Bakgrund

De senaste åren har Karlstads kommun genomfört en rad kvalitetshöjande åtgärder för att stärka attraktiviteten i Karlstads citykärna. Uppgraderingarna av Sandgrundsparken, Frödingparken, Våxnäsparken, Gubbholmen, de vackra planeringarna bland annat längs Kungsgatan och Älvgatan nedanför centralsjukhuset samt promenaden framför stadshotellet är bara några exempel på projekt som på ett mycket positivt sätt bidragit till denna ambition. Från Karlstadpartiet vill vi framföra en stor eloge till alla som på olika sätt bidragit till detta fina arbete. Och vi hoppas på olika sätt kunna bidra till att stärka det ytterligare.

2 Motivation

Ett effektivt och förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt sätt att bidra till att lyfta attraktiviteten, och också tryggheten, i city är att med ljussättning lyfta fram några av våra vackraste historiska miljöer och byggnader. I detta syfte tog kommunen 2015 fram ett välgjort belysningsprogram som på ett utmärkt sätt tydliggör möjligheterna.

För att ta nästa steg i arbetet skulle vi gärna se att man valde ut ett prioriterat antal byggnader/miljöer som skulle tjäna på att ljussättas. Samt såg över möjligheterna att göra verklighet av dem. Här finns utmaningar då flera av dem inte ägs av kommunen. Men vi är övertygade om att det med god vilja går att hitta en väg fram. Byggnader som enligt oss med fördel skulle kunna ingå i ett sådant prioriterat urval är: Byggnaderna i Frödingsparken (ursprungligen tillhörande gamla lasarettet) med bl a gamla biblioteket, gamla brandstationen och gamla flickskolan Karlstad Teater Residenset Rådhuset Tingvallagymnasiets byggnader inkl gamla gymnasiet Gamla saluhallen Cyrillushuset (Värmlands Museum)

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

  • Att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett prioriterat urval av fastigheter och i dialog med fastighetsägarna se över möjligheterna att ljussätta dem

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen