Motion och interpellation om modellen för tillsättning av politiska sekreterare

Politiska sekreterare mandatperioden 2019-2022 (Anonymiserad)

I gårdagens VF skrev vi från Karlstadpartiet en debattartikel om Karlstad kommuns system för tilldelning av så kallade politiska sekreterare. Ett system som vi menar brister både vad gäller transparens och utformning. Under mandatperioden 2019-2022 fick t ex alla partier i fullmäktige, små och stora, i styret och oppositionen, pengar till att anställa politiska sekreterare på minst halvtid. Alla utom Karlstadpartiet då. Som helt blev utan. Något som innebar ett ekonomiskt bortfall på ca 1,2 miljoner för mandatperioden, och som kraftigt beskar våra möjligheter att bedriva oppositionspolitik.

Modellen med politiska sekreterare som bistår kommunalråden och de politiska partiernas gruppledare, såväl de styrande som de i opposition, i sitt politiska arbete, har sina rötter många decennier tillbaka i den svenska demokratin. Och från riksdagsnivå konkretiserades sekreterarnas juridiska ställning efter en utredning i början av 1980-talet, under ledning av dåvarande statsminister Olof Palme.

“Det får aldrig misstänkas att den styrande majoriteten använder resurstilldelningen för politiska sekreterare som ett sätt att slå undan benen på oönskad opposition.”

Trots att modellen använts i någonstans mellan 10 och 20 år i Karlstad (inget verkar märkligt nog veta), och att de politiska sekreterarna under mandatperioden 2019-2022 kostar skattebetalarna över 5 miljoner per år och alltså över 20 miljoner för mandatperioden som helhet finns inte ett enda diariefört beslut som visar på vilka grunder fördelningen skett sedan systemet började användas. Det enda som finns är en anvisning från i maj 2021 och ett kollektivavtal från 2018.

Från Karlstadpartiet anser vi att systemet skyndsamt måste ses över för att det ska bli öppet och transparent och för att alla partier som valts in i kommunfullmäktige ska tilldelas politiska sekreterare efter samma förutsättningar. Det får aldrig misstänkas att den styrande majoriteten använder resurstilldelningen för politiska sekreterare som ett sätt att slå undan benen på oönskad opposition.

Med anledning av detta har vi till morgondagens (2022-09-29) kommunfullmäktige lagt dels en motion, dels en interpellation.