Media + Lokaldemokrati = Sant?

Konstverket Gandhis tre apor får illustrera den medialogik vi här skriver om. Foto: Wikipedia

Igår kl 16 skickade vi i Karlstadpartiet ut ett pressmeddelande om att vi anmält Karlstads kommun och stadsbyggnadsdirektör Alan Schürer till Justitiekanslern för uttalanden som han gjort i media om vår fullmäktigeledamot Peter Sörensen. Uttalanden som vi menar ifrågasätter och kränker den grundlagsskyddade rätten att ta del av allmäna handlingar. Och som dessutom är osakliga, vilket strider mot förvaltningslagen.

En anmälan till JK är allvarligt. Och är något man tar till när alla andra vägar att påverka nått vägs ände. I Riksdagen är s k KU-anmälningar inte ovanliga. De är likaledes allvarliga. Och när de sker resulterar de därför alltid i stor medial uppmärksamhet. I vår kommun är JK-anmälningar desto ovanligare. Därför förvånas vi av att varken SVT Värmlandsnytt, P4 Värmland, NWT eller VF i skrivande stund (de tre första styckena skrivna i ett facebookinlägg kl 11.30 i förmiddags. 30 minuter senare skrev NWT en artikel) skrivit ens en notis om vår anmälan.

Vad är anledningen till deras unisona ignorerande? Tycker de att Karlstadpartiet bör hållas kort? Anser de inte att nyheten bör komma till allmänhetens kännedom? Hur går resonemangen på nyhetsredaktionerna? Vi är nyfikna. Hur många JK-anmälningar har gjorts i Karlstads historia?

Tack och lov påverkar lokalmedias förhållningssätt inte JKs bedömning. Och den och rättsäkerheten i vår kommun är i sammanhanget det vi bryr oss mest om. Hur media förhåller sig till det är mest kuriosa. De får svara för sig själva. Men det är ändå intressant ur ett lokaldemokratiskt perspektiv. Tycker åtminstone vi.

Nu har ett dygn passerat sedan vi skrev raderna ovan. Och fortsatt är det bara NWT som skrivit om vår JK-anmälan. Från övriga är det tyst som i graven. Och de har säkert fullt upp med att fundera på argument för att inte rapportera om detta. Inte minst efter det vi skrivit i detta inlägg.

Vad är viktigast för dem, måste man fråga sig – att försöka hitta anledningar att tiga ihjäl nyheter från Karlstadpartiet – eller att rapportera om vad som sker i kommunpolitiken i Karlstad, där en närmast historisk händelse inträffat, med en kommunal direktör och en kommun – regionens största – som anmälts till Justitiekanslern. Den frågan sänder vi till redaktionerna att fundera, eller ondgöra, sig över. Vår magkänsla säger oss att det kanske handlar mer om det senare.

Och hur skulle VFs, P4 Värmlands och SVT Värmlandsnytts lyssnare, läsare eller tittare månne resonera om de fick ett ord med i laget? Skulle de finna nyheten intressant? Också det en kul tanke att reflektera över. I alla fall för den med intresse för medias roll och betydelse för en öppen och levande demokratisk debatt.

Medialogiken tycks bygga på (vår fria tolkning):
1. Vi kan inte skriva om allt de (KLP) hittar på
2. Vi har redan skrivit mer om dem (läs KLP) än om något annat parti
3. De (läs KLP) har ju bara 2 mandat och kan inte räkna med så mycket uppmärksamhet
4. Vi har ju 16 kommuner att skriva om (så vi skriver inget om Karlstad)
5. Ingen är ändå intresserad av att läsa om lokal politik (så vi kör ännu mer rally och hockey)
6. Alltså orka – hur jobbig kan man (läs Sörensen) vara?

PS. Kommer ett inlägg som detta förbättra relationen med media och öka deras lust att skriva om lokalpolitik i allmänhet och sånt som kommer från Karlstadpartiet i synnerhet, frågar sig säkert någon? Med 100% sannolikhet inte, gissar vi. Åtminstone inte i det korta perspektivet. Men vi har lite att förlora då merparten av det vi gör i fullmäktige eller som vi skriver om i våra pressmeddelanden redan idag ignoreras. Och kanske, kanske – kan det bli ett startskott för ett samtal kring vilken roll media spelar för upprätthållande av ett levande demokratiskt samtal och av demokratin självt. Har värdet av det gått förlorat i jakten på klick? Vi välkomnar ett sånt samtal. DS

PS 2. NWTs satsning på granskande journalistik är rätt väg att gå. Reportaget om friskolorna är ett bra exempel. DS