Låt politiken handla om sak Per Samuel Nisser. Inte om person.

Låt politiken handla om sak och inte person, uppmanar Kenneth Jansson, styrelseordförande i KPL.

I en artikel i NWT den 15 november ger kommunstyrelsens ordförande Per Samuel Nisser med anledning av ett uttalande i Karlstadpartiets senaste pod uttryck bland annat för åsikter om vem vi i Karlstadpartiet har som gruppledare. Detta föranleder mig att som styrelseordförande i partiet kommentera hans uttalanden.

Låt mig inleda med att klargöra att Karlstadpartiet Livskvalitet är ett parti som klart tar avstånd från alla former av hat, hot och trakasserier i alla sammanhang. På den punkten ska det aldrig råda några som helst tvivel om var vi står.

När det så gäller de aktuella uttalandena i Karlstadpartietpodden har vi redan kommenterat och bett om ursäkt för dem. De byggde på en dålig faktakontroll och var tveklöst dåligt genomtänkta. Därför tog vi också skyndsamt bort dem. Och vi har via uttalanden i media kommenterat samt bett om ursäkt för dem. Alla kan göra misstag. Den här gången var det vår tur.

Så till dina ”råd”. Jag utgår från att det är i all välmening som du, som den erfarna politiker i topposition du är, vill ge råd till ett nystartat parti. Välmenta goda råd är naturligtvis aldrig fel att få. Och att du har åsikter som sakfrågor är naturligtvis helt i sin ordning. Det är ju det politiken handlar om. Om sak. Och inte, som i det här fallet, om person.

“Som kommunstyrelsens ordförande borde din roll vara att agera som ett föredöme för övriga ledamöter. Och att stå upp om och när debatten kantrar från att handla om sak, till att landa i personliga påhopp.”

Som kommunstyrelsens ordförande borde din roll, åtminstone skulle vi önska att det vore så, vara att agera som ett föredöme för övriga ledamöter. Och att stå upp om och när debatten kantrar från att handla om sak, till att landa i personliga påhopp.

Därför är det anmärkningsvärt när du som kommunstyrelsens ordförande här istället gör det rakt motsatta och går ut i media och blandar dig i vem vi i god demokratisk ordning utsett till vår gruppledare i fullmäktige. Det valet görs, som du väl vet, av Karlstadpartiets styrelse. Inte av någon annan. En styrelse som utsetts av partiets medlemmar. Det kan knappast vara förenligt med din roll i politiken att ge råd om detta.

Tyvärr har vi i närtid vid flera tillfällen sett just dig ta täten i vad som nu närmast börjar likna en serie av planerade och organiserade personliga påhopp på vår manlige talesperson Peter Sörensen. Påhopp som förefaller ha koordinerats och orkestrerats i samråd med flera av de andra partiernas gruppledare. Det är en obehaglig bild av agerandet i vårt demokratiska finrum som där framträder.

Det råder inget som helst tvivel om att Karlstadpartiets inträde i kommunfullmäktige och i karlstadpolitiken inte varit särskilt populärt bland ledande tjänstemän och politiker. Vi är ett parti som bildats som en folklig reaktion mot en upplevd brist på lyhördhet, medborgarinflytande och transparens från det politiska etablissemanget. Och vårt arbete med att gräva och få fram faktauppgifter har alldeles uppenbart väckt ont blod i kommunledningskorridorerna.

“Tyvärr har vi i närtid vid flera tillfällen sett just dig ta täten i vad som nu närmast börjar likna en serie av planerade och organiserade personliga påhopp på vår manlige talesperson Peter Sörensen.”

Ni får gärna vara upprörda över det vi gör. Och bemöt gärna det sakpolitiska arbete vi bedriver. Men låt inte er upprördhet gå ut över Peter Sörensen. Hans uppgift är att på uppdrag av styrelsen driva de frågor som Karlstadpartiet Livskvalitet gett honom mandat till. Rikta kritiken mot sakpolitiken. Inte mot våra företrädare.

Från Karlstadpartiets styrelse har vi fullt förtroende för Peter Sörensen. Vi tror att karlstadpolitiken skulle må bra av fler som han. Som aktivt och modigt gräver, belyser och ifrågasätter beslut som ska fattas. Och som granskar och följer upp beslut som redan fattats.

Hade fler förtroendevalda agerat som han gör hade sannolikt varken den besynnerliga idén till en muminpark på Skutberget eller den kritiserade försäljningen av stadshuset, som nu ska granskas av Uppdrag Granskning, nått längre än just till idéstadiet.

På nästa fullmäktige firar vi vår ettårsdag som folkvalda i kommunens högsta beslutande organ. Det är en uppgift vi tar på största allvar. Och vi ser fram emot möjligheten att i ytterligare tre år få fortsätta granska kommunledningens hantering av de olika ärenden som ligger oss varmt om hjärtat. Skutbergsprojektet är bara ett exempel.

I kommunvalet 2022 är det sedan upp till väljarna i Karlstads kommun att avgöra om vi förtjänat deras fortsatta förtroende eller ej.

För styrelsen i Karlstadpartiet Livskvalitet
Kenneth Jansson
Ordförande