Vi tar bestämt avstånd från alla former av hot och trakasserier

Kenneth Jansson, styrelseordförande i Karlstadpartiet Livskvalitet.

Ett uttalande i Karlstadpartiets senaste podsändning har av somliga tolkats som att vi skulle ta lätt på de hot som riktats mot Linda Larsson (S). Detta är vårt svar.

Karlstadpartiet Livskvalitet är en demokratiskt uppbyggd folkrörelse som bestämt tar avstånd från alla former av våld, hot och trakasserier, något vi också vid flera tillfällen tidigare varit mycket tydliga med. Karlstadpartiet vänder sig mot alla kränkningar av mänskliga rättigheter och all användning av hot och våld, och tar avstånd från organisationer vars verksamhet ger sådana följder.

Alla former av hot och trakasserier, oavsett sammanhang eller vem som drabbas, är oacceptabla.

Kenneth Jansson, ordförande Karlstadpartiet Livskvalitet