Låt föreningar få hyra kommunens tomställda fastigheter till ett särskilt föreningsavtal. Ny motion från Karlstadpartiet.

Windsurfingstugan på Skutberget har stått tom i över tio år. Nog skulle den kunna användas bättre.

Karlstads kommun har, via Teknik- och fastighetsförvaltningen, ett stort antal byggnader i sin ägo. Det stora flertalet är byggnader som används i den dagliga verksamheten. Men här finns också ett antal som trots att de är fullt brukbara står tomma utan verksamhet i och utan hyresgäster. Somliga av dem sedan många, många år. Några exempel på sådana byggnader är Edsvallaskolan, Örsholmens Gård, Gula Villan på Kartberget, gamla Windsurfingstugan samt flera andra gamla stugor och byggnader på Skutberget samt Gröna huset (även känd som HajaKaja-stugan) på Kvarnberget. Flera av dem är dessutom utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.

Att låta byggnader stå tomställda ökar risken för skadegörelse och förfall och genererar inga intäkter. Tvärtom riskerar det att bli kostsamt för kommunen. Och är knappast att beteckna som den goda fastighetsförvaltning som kommunen säger sig vilja eftersträva.

Gula Villan på natursköna Kartberget var bebodd fram till för några år sedan. Idag står den tom och öde.

Även om flera av de nämnda byggnaderna förvisso har äldre standard och ett visst underhållsbehov är det vår uppfattning att de med enkla medel kunna göras fullt brukbara t ex som hemvist för olika typer av föreningsverksamhet i avvaktan på att kommunen kommer till klarhet kring deras långsiktiga användning.

Från Karlstadpartiet skulle vi därför gärna se att teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheterna att ta fram ett särskilt föreningsavtal som gör det möjligt för bidragsberättigade föreningar, eller kulturarbetare, att till låg kostnad – utan belastning av over-head-påslag – och förmånliga villkor hyra denna typ av byggnader för sin verksamhet. Och att där behov av underhåll eller enklare renovering/komplettering finns själva svara för detta arbete. Naturligtvis under förutsättning att det utförs på ett sätt som inte förvanskar eller förstör.

Läs hela motionen här.