Karlstadpartiet polisanmäler NWT Fastigheter: ”–Det handlar om att ta ansvar för medborgarnas säkerhet”

Karlstadpartiet har polisanmält NWT Fastigheter för misstanke om allvarliga brister i brandskyddet

Karlstadpartiet valde igår att polisanmäla NWT Fastigheter för misstanke om allvarliga brister i brandskyddet.
–Från Karlstadpartiet är vi bekymrade över politikernas agerande. De verkar ägna sig åt populistiskt tyckande om uteserveringar i allmänhet, eller åt omsorg om krögarnas ekonomi. Det här är ju ingen politisk fråga. Det handlar om att ta ansvar för medborgarnas säkerhet. Vi kan inte stå passiva och titta bort när vi via Räddningstjänsten fått indikationer om att det finns allvarliga brister i brandskyddet på NWTs fastighet på Kungsgatan. Bristande brandskydd är ett brott och det är fastighetsägaren som bär ansvaret. Nu blir det upp till polisen att avgöra vad som är rätt och inte, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.

Av mötesprotokoll och mailkonversationer som Karlstadpartiet tagit del av framgår att Räddningstjänsten i Karlstad redan i den dialog man inför uppförandet av uteserveringsraden på Kungsgatan 2014 hade med bl a NWT Fastigheter var tydliga med att dessa uteserveringars placering och utförande gjorde att fastighetens brandskyddskrav inte längre kunde uppfyllas. De brister som enligt Ola Åkesson från Räddningstjänsten fanns var bl a:

  • Dagens utformning inte godkänd ur brandsäkerhetshänseende
  • Någon lägenhet och något kontor saknar utrymning mot Kungsgatan
  • Uteserveringarna hindrar framkomligheten med stegbil
  • Vid utrymning genom krogarnas entréer kan det bli trångt när människor samlas i gången
  • Kan inte utifrån brandskyddsbestämmelser i gällande lagstiftning ge bygglov i nuläget

Handlar om att ta ansvar för medborgarnas säkerhet

–Från Karlstadpartiet är vi bekymrade över politikernas agerande. De verkar ägna sig åt populistiskt tyckande om uteserveringar i allmänhet, eller åt omsorg om krögarnas ekonomi. Det här är ju ingen politisk fråga. Det handlar om att ta ansvar för medborgarnas säkerhet. Vi kan inte stå passiva och titta bort när vi via Räddningstjänsten fått indikationer om att det finns allvarliga brister i brandskyddet på NWTs fastighet på Kungsgatan. Bristande brandskydd är ett brott och det är fastighetsägaren som bär ansvaret. Nu blir det upp till polisen att avgöra vad som är rätt och inte, säger Peter Sörensen, politisk talesperson för Karlstadpartiet.