Karlstadpartiet och landshövding Georg Andrén möts för att diskutera tillsyn av strandskydd

Strandskyddet är en del av Miljöbalken, som är svensk lag.

–Landshövding Georg Andrén har mycket glädjande hörsammat vår önskan om ett möte för att diskutera hur tillsynen av strandskyddet fungerar i Karlstads kommun och i Värmland, säger Peter Sörensen, fullmäktigeledamot för Karlstadpartiet.

Det var efter att en av Karlstadpartiet genomförd granskning visat på stora brister som partiet för en tid sedan vände sig till landshövdingen med önskemål om ett möte i frågan. Mötet med landshövding Georg Andrén äger rum onsdag den 12 maj.