Karlstadpartiet begär skyndsam tillsyn av fyra vanskötta kommunägda fastigheter på Skutberget

Utpekad som särskilt kulturhistorisk värdefull. Ändå har den gamla vackra stugan stått tom och förfallit i över femton år.

–Det sänder oerhört märkliga signaler att kommunägda fastigheter som pekats ut som särskilt kulturhistoriskt värdefulla får stå och förfalla vind för våg i åratal inför öppen ridå på vårt särklass finaste och mest besökta friluftsområde, säger Peter Sörensen från Karlstadpartiet.

Efter att Karlstadpartiet på egen hand gjort tillsyn på plats har man idag lämnat in en tillsynsanmälan mot fyra kommunägda fastigheter på Skutberget, Forsellstugan, gamla bastun och två av hyrstugorna på klipporna norr om motionscentralen, bl a den tidigare windsurfingstugan.

Den gamla vedeldade bastun tycks ha stått utan omvårdnad i decennier och är idag i i ett miserabelt skick.

–Den gamla windsurfingstugan som ligger närmast motionscentralen har av någon obegriplig anledning lämnats tomställd i över femton år, trots att den har en stor vacker glasveranda och ligger 10 meter från Vänern med sagolik utsikt över skärgården, berättar Peter Sörensen.

Vid syn på plats den 16 november konstateras att stugans altan är närmast fallfärdig. skriver partiet i sin tillsynsanmälan. I inventeringen nämnda uthus är i synnerligen dåligt skick och står dessutom öppna vind för våg. Stugans trädgårdsmöbler står utspridda och sönderbrutna framför glasverandan och på klippan framför ligger en plåt där någon eldat och spräckt klippan. Flaggstången på klippan framför stugan är genomrutten och riskerar att falla ner när som helst.

På Forsellstugan som byggdes som bostad åt Anders Forssell är fasaden murken och regnet tränger rakt in i väggen.

Flera av fastigheterna som omfattas av tillsynsanmälan har allvarliga skador som kräver akuta åtgärder för att undvika dyra följdskador.

–Den andra hyrstugan i vår anmälan har stått tom i över tre år och riskerar omfattande fuktskador om inte taket omedelbart åtgärdas, berättar Peter Sörensen. Och på Forsellstugan, som ligger ner mot södra stranden, gapar stora hål i fasaden där regn tränger in. Särklass sämst skick har den gamla bastun som tycks ha stått övergiven i decennier utan att någon brytt sig.

Samtliga husen i anmälan ligger ett stenkast från Vänerns strand i ett av Sveriges vackrast belägna friluftsområden.

–Det här handlar om kulturmiljöpärlor på Vänerns strand i ett av Sveriges vackrast belägna friluftsområden. Såväl ur ett förvaltarperspektiv som ur ett besöksnäringsperspektiv är det här sättet att vansköta värdefull kommunal egendom högst anmärkningvärt. Det rimmar dessutom synnerligen illa med detaljplanens skrivelser om hur “särskild hänsyn ska tas till områdets natur- och kulturmiljövärden” samt med den strategiska planens mål att “kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i ett gott skick”, avslutar han.