Karlstadpartiet begär omedelbar granskning av uppgifterna om miljonrullning och missförhållanden inom Karlstad Airport.

Peter Sörensen från Karlstadpartiet reagerar starkt på nyheterna om Karlstad Airport.

Karlstadpartiet har reagerat starkt på SVT Nyheters uppgifter om miljonrullning och missförhållanden inom Karlstad Airport. Och partiet kommer nu skyndsamt att agera för att få till stånd en extern granskning av bolagets affärer.

–Först stadshuset. Och nu det här. Jag tror inte jag är ensam om att känna att måttet nu är rågat när det gäller okontrollerad miljonrullning av skattepengar och brist på såväl ansvarstagande som -utkrävande från personer i ledande befattningar inom Karlstads kommun. Det som nu avslöjats följer tyvärr ett mönster som vi själva sett från egna granskningar i andra delar av kommunen. Vi kommer nu omedelbart att via en motion kräva en extern granskning av det som skett, säger Karlstadspartiets talesperson och fullmäktigeledamot Peter Sörensen.

Fotnot: Den 28/10 lämnade Karlstadpartiet in en motion om en oberoende granskning av Karlstad Airports agerande i det aktuella fallet.