Tillsätt en extern granskning av hur Karlstad Airport hanterat advokatkostnaderna rörande miljötillståndet

MOTION 2021-10-28

Tillsätt en extern granskning av hur Karlstad Airport hanterat advokatkostnaderna rörande miljötillståndet

1 Bakgrund

I en granskning som SVT Nyheter gjort efter ett tips från en privatperson framgår det att Karlstad Airport har köpt advokattjänster för mer än 3,6 miljoner kronor i processen att få till ett nytt miljötillstånd för flygplatsen. Arbetet med ett nytt miljötillstånd startade 2015. En förstudie som konsultbolaget Sweco gjorde rekommenderade att Karlstad Airport skulle anlita juridisk hjälp. En mycket grov uppskattning av kostnaderna landade på 200 000 kronor. Något avtal som reglerar priset finns inte med advokatbolaget som fakturerar på löpande räkning. På de fakturor som betalats framgår inte hur många timmars juridiskt arbete som lagts ner och inte heller timpriset.

2 Motivation

Med misstagen kring försäljningen av Stadshuset i Karlstad i färskt minne kommer nu ännu ett fall av bristfällig styrning och kontroll i hanteringen av skattebetalarnas pengar. Miljoner har tillåtits rulla ut, till synes utan kontroll av vad man fått för pengarna. Fram träder bilden av en ekonomisk uppföljning som präglas av lättja, slarv och respektlöshet. Och med personer på exekutiva positioner som försöker förminska det inträffade. I fallet Karlstad Airports fall har man dessutom anlitat samma advokatfirma, Front, som Göteborg Stad under fjolåret stoppade allt samarbete med efter att det avslöjats att bolaget överdebiterat och tagit betalt för mer än de tjänster man utfört.

Missförhållanden av detta slag får aldrig accepteras eller tas lätt på. Som medborgare måste vi kunna lita på att de kommunägda bolagen precis som kommunens enskilda förvaltningar hanterar skattebetalarnas pengar enligt gällande regelverk.

3 Förslag

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

Att – tillsätta en extern oberoende granskning för att grundligt utreda hur – sett till gällande lagar och regler – hur Karlstad Airport hanterat advokatkostnaderna, och mer specifikt hur bolagets VD och styrelseordförande agerat, rörande miljötillståndet.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen

Ladda ner motionen som pdf.