Grattis Molkom. Ni får ha er strövskog kvar. Bra jobbat!

Grattis alla Molkomsbor. Ert gemensamma agerande räddar er lokala strövskog.

Den kritiserade avverkningen av Molkombornas strövskog stoppas, rapporterar SVT idag . Grattis alla Molkomsbor som stod upp för rätten att få vara med och bestämma över sin tätortsnära natur. Det lönar sig att höja sin röst. Men det var i sjunde timmen. På informationsmötet i Molkom, där Karlstadpartiet fanns på plats med två representanter, framställdes avverkningen som packad och klar. 

Tätortsnära strövskogar borde inventeras och ges ett starkare skydd i detaljplanerna. Och dialogen med ortsborna borde alltid ske i ett tidigare skede och med en större ödmjukhet och lyhördhet. Detta kommer vi i Karlstadpartiet att verka för under den innevarande mandatperioden.

Bättre medborgardialog. Mera transparens. Bättre skydd för tätortsnära grönområden. Och en ökad satsning på fler och bättre grön- och strövområden. Det är bärande delar i Karlstadpartiets politik. Power to the people.