Fem argument mot mumin på Skutberget

Tycker du som vi att kommunens muminparksidé är sällsynt dålig? Här är våra topp fem argument varför.

1. Den folkliga opinionen. Karlstad kommuns muminparksidé har mött ett historiskt stort motstånd och väckt en stor vrede hos en stor del av kommunens invånare. Två av varandra oberoende opinionsundersökningar har visat att minst halva kommunens befolkning är emot idén. Och bara en fjärdedel för. Det måste spela roll.

2. Strandskyddet. Strandskyddet i Sverige är oerhört starkt. Inte minst på expansiva platser som Karlstad. Vi har därför oerhört svårt att se att kommunen ska lyckas runda strandskyddet för att anlägga en lekpark med mumintrollstema. Kommunen gick på pumpen på Katrineberg. Och kommer att göra det även på Skutberget.

3. Folkhälsan. Om vi lärt oss något av den pågående covidpandemin så är det väl friluftsområdens värde för folkhälsan. När Skutberget anlades hade Karlstad kommun 50.000 invånare. Idag är vi snart 100.000. Därför behöver vi dels skydda de friluftsområden vi har, dels utöka dem i storlek och antal.

4. Förlegad turistidé. Tiden har sprungit ifrån konstgjorda, inhägnade och avgiftsbelagda temaparker. Alla talar idag istället om naturturism. Dagens resenärer söker aktiva naturnära upplevelser i det fria. Gärna med inslag av lokal kultur. Här har Karlstad och Värmland unika möjligheter. Och Skutberget är en idealisk plats att skapa ett center för natur- och skärgårdsbaserad upplevelseturism.

5. Sveriges vackrast belägna friluftsområde. I Skutberget har vi sannolikt Sveriges vackrast belägna friluftsområde. Det är en resurs som vi borde värna om och vara stolta över. Här verkar de styrande politikerna ha drabbats av en klassisk släng av hemmablindhet.