Regeringsnej spiken i kistan för Katrinebergsplanerna. Och rimligen också för Muminplanerna.

Regeringens nej blir spiken i kistan för Katrinebergsplanerna. Och rimligen också för Muminplanerna på Skutberget.

Regeringen säger nej till bostäder på Katrineberg, läser vi i dagens NWT. Och de gör det i ett beslut som inte kan överklagas. Detta är därmed spiken i kistan för denna långa och för kommunens skattebetalare kostsamma process. Och med största sannolikhet borde det rimligen också innebära spiken i kistan för kommunens Muminplaner på Skutberget.

I artikeln läser vi vidare:

Hösten 2015 antog kommunen detaljplanen för Katrineberg som länsstyrelsen strax efteråt upphävde. Det beslutet överklagade kommunen till regeringen i början av 2016. Boverket och Naturvårdsverket har ställt sig på länsstyrelsens sida, och vill heller inte tillåta bostäder i det aktuella området.

– Regeringen har beslutat att avslå överklagandet. Man gör ingen annan bedömning än den länsstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket har gjort, säger Roger Lind, handläggare på näringsdepartementet.

Hur regeringen motiverar beslutet får vi veta först när beslutet är expedierat till den som klagat, till kommunen, vilket dröjer några dagar.

“Det finns inte de särskilda skäl som det enligt miljöbalken krävs för att bevilja ett undantag från strandskyddet.”

Men så mycket står klart att kommunen inte lyckats bevisa att bostäderna måste byggas precis där, inom ett strandskyddat område. Det finns inte de särskilda skäl som det enligt miljöbalken krävs för att bevilja ett undantag från strandskyddet. Behovet av bostäder kan tillgodoses utanför området.

Så långt artikeln.

Alldeles uppenbart så ligger inte kommunens syn på strandskydd i linje med varken Länsstyrelsens, Boverkets, Naturvårdsverkets eller Regeringens. Det måste betraktas som anmärkningsvärt och vara ett faktum som knappast gagnar Karlstads tillväxt, eftersom det innebär att kommunen slösar bort tid och pengar på projekt som inte kommer gå att genomföra. Men detta till trots borde det idag tillkännagjorda beslutet rimligen ändå stämma till eftertanke när det gäller den styrande majoritetens planer för en Muminpark på strandskyddat område på Skutberget.

“I rimlighetens namn så borde beslutet kring Katrineberg också innebära spiken i kistan för Muminplanerna.”

I rimlighetens namn så borde beslutet kring Katrineberg också innebära spiken i kistan för Muminplanerna. Eller har kommunen tänkt spendera ännu mer av skattebetalarnas pengar på att av rena prestigeskäl driva även det ärendet till regeringsnivå?

För det är ju i så fall där det till slut lär hamna. Och på basis av av dagens beslut är det inte någon högoddsare att gissa att det i så fall blir tvärnej även där.