En muminpark måste inte ligga just på Skutberget. Och strandskyddet kan därför inte upphävas.

Det finns inget fog för att muminparken bara kan ligga just på Skutberget. Det är verkligheten.

(Detta inlägg är en replik på kommunens svar på vår debattartikel “Kommunen – och Mumin – ljuger för att försöka runda strandskyddet på Skutberget)

Tack för ert svar på den debattartikel där vi beskrev hur kommunen ljugit i detaljplanen för muminparken på Skutberget med syfte att upphäva strandskyddet. Ett skydd vars syfte är att säkerställa allmänhetens tillgång till området.

Kommunens lögn består, hävdar vi, i att ni kraftigt överdrivit hur muminsagornas kopplingar till havet innebär att en park med mumintema är omöjlig att etablera i en miljö som saknar koppling till en havsliknande miljö med strand, skogar och öar. Och ni har där gjort jämförelser t ex med hamnanläggningar, som till sin natur måste ligga vid vattnet.

Ni har dessutom gått ett steg längre. I detaljplanen skriver ni att det inte är aktuellt att förlägga verksamheten, dvs muminparken, i ett läge utan Vänerkontakt. Och att ett sådant läge bara finns på Skutberget. Annars skulle etableringen, hävdar ni, utebli.

Och i ert svar, rubricerat ”Så här ligger det till i verkligheten” hävdar ni att det är Muminvärlden själva, dvs det företag som ni haft kontakt med och som driver muminparken i finska Nådendal, som ställt dessa krav. Och inte ni själva. Låt oss då studera hur det egentligen ligger till med den ”verkligheten”.

För det första så är det bara en kommun som kan och har rätt att ta fram en detaljplan. Argument som där framförs är, om inget annat anges, att betrakta som kommunens egna. Och kommunen ska då beakta gällande lagar samt argumentera sakligt och objektivt (1 kap. 9 § RF samt 5 § FL).

I ert svar skriver ni ”Muminvärlden har från början varit tydliga med sina krav för just denna etablering. De är också tydliga i att de inte önskar etablera sig på någon annan plats i Karlstads kommun utan kan komma, om de inte får sina behov tillgodosedda, att etablera sig på en helt annan plats. Vilka krav de har för den platsen är helt upp till dem själva.

Och i det sk granskningsutlåtande som är en del av planprocessen skriver kommunen ”Muminvärldens intresse av behov av direkt närhet till vattnet – liksom en uppväxt natur, kuperad terräng och en badstrand – har framkommit vid ett flertal tillfällen i möten – både fysiska och per telefon – med Muminvärlden och har varit vägledande inför både lokaliseringsanalysen och detaljplanen. Detta har fram till granskningen inte dokumenterats separat, utöver det som framkommer av planbeskrivningen. På samma sätt har inte heller andra synpunkter från möten och diskussioner som ligger till grund för planens utformning dokumenterats på annat sätt än att det lagts in direkt i planbeskrivningen.

Med andra ord finns, hur osannolikt det än kan låta, inga av dessa krav skriftligt dokumenterade. Detta trots att samtalen parterna emellan nu pågått i flera år samt att detta är den mest kritiserade detaljplanen i mannaminne, Inte i ett enda diariefört dokument går det alltså att se varken om, när eller av vem såna krav i så fall skulle ha framförts. Eller hur diskussionen kring dem i så fall sett ut.

Den som, liksom oss, har Uppdrag Gransknings program om Stadshusaffären i färskt minne ser säkert tydliga paralleller när det gäller den märkliga avsaknaden av dokumentation och transparens.

Självklart vill Muminvärlden bygga på Skutberget. Men parken kan alldeles utmärkt fungera på andra platser.

I ert svar försöker ni avfärda den planerade inomhusparken i Vanda, som ska drivas av samma företag, Muminvärlden, som driver utomhusparken i Nådendal, med att det är en ”inomhusarena”, och inte en park. Vad den kallas gör i sammanhanget detsamma. Etableringen i sig visar dock med all önskvärd tydlighet att Muminvärlden själva, i motsats till vad ni hävdar, anser att det faktiskt går att skapa illusion av att vistas i mumins värld, även i en inomhusmiljö. Utan tillgång till riktigt hav, skog eller öar.

Bäst bevandrade i hur det i verkligheten ligger till med den saken borde ju Muminvärlden själva vara. Och i en intervju i finska Hufvudstadsbladet den 27 maj 2020 beskriver företagets styrelseordförande Tim Livson den planerade etableringen i Vanda.
–Tänk dig Muminvärlden i Nådendal, fast inomhus. Så kommer den ungefär att se ut, säger Livson.

Vi fattar. Som en utomhuspark fast inomhus. En inomhuspark.

Och slutligen så till det som är kommunens bärande argument. Och som ni hävdar är ett krav från Muminvärlden. Nämligen att temaparken måste ligga just på Skutberget. Och att den inte kan etableras någon annan stans. Där strandskydd råder och där vårt friluftsområde legat sedan åttio år tillbaka. Hur ligger det i verkligheten till med just den saken?

Att ett sådant krav skulle finnas saknas i verkligheten dokumenterat belägg för. Kommunen påstår att Muminvärlden framfört dem. Men kan inte stödja det med dokumenterade krav från dem. Allt som finns är ett 16-sidigt dokument där Muminvärlden berättar om muminsagornas koppling till havet samt om hur parken i Nådendal ligger i en skärgårdsmiljö.

I verkligheten tycks några såna krav från Muminvärlden heller inte finnas. Åtminstone inte om man ska tro vad företagets vd Tomi Lohikoski säger när han i Åbo Underrättelser den 26 sept 2018 får frågan om man skulle kunna tänka sig att bygga på en annan plats än Skutberget:

-Kommunen har sedan tidigare pekat ut Skutberget som ett område där de vill ha en upplevelsepark. Sedan har vi tittat på fem, sex andra platser i Karlstad, men det har funnits problem med allihop. I så fall skulle vi behöva hitta en helt ny plats i Karlstad, säger Lohikoski.

En annan plats i Karlstad är alltså fullt möjlig. Så ligger det till i verkligheten.

Att kommunens styrande politiker och tjänstemän själva hemskt gärna vill pressa in muminparken på Skutberget, det har vi förstått. Och att Muminvärlden själv inte skulle tacka nej till möjligheten att etablera en park på den sagolika sjötomten där Skutbergets friluftsområde ligger är inte svårt att förstå. Det är ju just områdets vackra belägenhet som gör det så värdefullt som rekreationsområde för Karlstadborna.

Varken kommunens eller mumins önskan, om aldrig så stor, räcker dock för att upphäva strandskyddet. Och några argument som håller juridiskt tycks alltså i verkligheten inte finnas. Allt som finns är påhittade ”verkligheter” som förefaller ha fabricerats av kommunen själva.

För Karlstadpartiet Livskvalitet

Peter Sörensen
Talesperson, ledamot av fullmäktige

Eva-Britt Johansson
Talesperson, ersättare i fullmäktige